Mountain range

Alwy Business

Framtidssäkra dinverksamhet

Med Alwy får du en komplett lösning för dig, dina kunder och dina rådgivare. Hantera allt i ett och samma system och fokusera på det som spelar roll - dina kunder.

business/advisor-dashboard.png

"Mer än rådgivning, det är helheten"

- Family Office kund

Fokusera på dina kunder.
Vi sköter resten.

Vi tillhandahåller helhetslösningar för värdepappersbolag, försäkringssförmedlare och fondbolag. Vi erbjuder en marknadsledande kombination av teknik och compliance så att du kan fokusera på dina kunder. Tiden när du ska navigera flera olika system är förbi.

Helheten

Dina kunder, rådgivare och administratörer loggar in i ett och samma system.

Allt på samma ställe

Bestäm vem som ska se vad

Tryggt med BankID

Handel & förvaring

Med oss kan du erbjuda handel i flera olika instrument

ISK och depå

Fonder och ETF:er

Kapitalförsäkringar och pensionförsäkringar

Spara tid

Skriv aldrig in samma data två gånger, mer tid till dina kunder

Komplett CRM

Återanvänd data i dina processer

Automatisk rebalansering & modellportföljer

Compliant

Vi ser till att du följer relevanta lagar och regelverk

Digital onboarding

Kundkännedom & rådgivningsdokumentation

Automatiska varningar och rapporter

Framtidssäkra

Kombinera det personliga mötet med digital teknik.

40%

Lägre kostnader

Sänk dina operationella kostnader med automatiseringar

20%

Ökade intäkter

Öka dina intäkter med säljstöd som genererar högre AUM

100%

Snabbare onboarding

Onboarda nya kunder dubbelt så snabbt och frigör mer tid.

Integrerad depåtjänst

Depåtjänst

Tiden när du ska läsa in data från flera depåinstitut är förbi. Vår partner Evida levererar fullt integrerade depåtjänster, handel med finansiella instrument, möjligheten att bli anknutet ombud och mycket mer. Tillsammans erbjuder vi en komplett lösning för dig och dina kunder.

Lösningar

Lösningar för rådgivare, förmedlare och fondbolag.

Financial advisor

Finansiella rådgivare

Fokusera på dina kunder

Financial advisor

Fondbolag

Ta kontroll över din distribution

Financial advisor

Förmedlare

Lösningar för försäkringsförmedlare

Kontakta oss

Utforska potentiella samarbetsområden tillsammans

Mountain range

Framtidssäkra din
verksamhet idag

Vi hjälper dig

business/advisor-dashboard.png

Copyright © 2020-2024 Optimize Savings AB. Högkvarter: Stockholm, Sweden. Alla rättigheter reserverade. Optimize Savings AB. Medborgarplatsen 25, 118 72, Stockholm. Organisationsnummer:559249-2192

Backas av

En av Sveriges mest lovande start-ups