Mountain range

Förmedlare

Mer tid med dinakunder

Med Alwy får du en komplett lösning för dig, dina kunder och dina rådgivare. Hantera allt i ett och samma system och fokusera på det som spelar roll - dina kunder.

business/advisor-dashboard.png

Framtidssäkert

Hantera allt i samma system och sköt allting helt digitalt

40%

Lägre kostnader

Sänk dina operationella kostnader med automatiseringar

20%

Ökade intäkter

Öka dina intäkter med säljstöd som genererar högre AUM.

100%

Snabbare onboarding

Onboarda nya kunder dubbelt så snabbt och frigör mer tid.

Fokusera på dina kunder.
Vi sköter resten.

Vi tillhandahåller helhetslösningar för värdepappersbolag, försäkringssförmedlare och fondbolag. Vi erbjuder en marknadsledande kombination av teknik och compliance så att du kan fokusera på dina kunder.

Helheten

Dina kunder, rådgivare och administratörer loggar in i ett och samma system.

Allt på samma ställe

Bestäm vem som ska se vad

Tryggt med BankID

Handel & förvaring

Med oss kan du erbjuda handel i flera olika instrument

ISK och depå

Fonder och ETF:er

Kapitalförsäkringar och pensionförsäkringar

Spara tid

Skriv aldrig in samma data två gånger, mer tid till dina kunder

Komplett CRM

Återanvänd data i dina processer

Automatisk rebalansering & modellportföljer

Compliant

Vi ser till att du följer relevanta lagar och regelverk

Digital onboarding

Kundkännedom & rådgivningsdokumentation

Automatiska varningar och rapporter

Marknadsledande teknik.
Svårslaget pris.

Testa gratis.

Kom igång

Testa helt gratis

Pris

0 kr / mån

Vad ingår?

2 rådgivare

2 kunder

Digital onboarding

Rådgivningsmodul

Enkelt CRM

PEP-screening

Sanktions-screening

ISK

Fondhandel med fondtorg

Orderläggning

AML-kontroll

MIFID2

Begränsad support

Populär

Helheten

För dig som vill ge dig och dina kunder det bästa

Pris

Offert

Vad ingår?

Allt i Kom igång

Obegränsat antal kunder

Obegränsat antal rådgivare

Fonddepå

Kapitalförsäkringar

Utökat CRM

Säljstöd

Livsplanering

Simulering

Automatisk rebalansering

Portföljhantering

Avgiftshantering

Hållbarhet

Löpande uppföljning på kundens risknivå

Inbyggd signeringstjänst

Säker kunddialog

Open Banking (PSD2)

Dina färger, din logotyp och typsnitt

Webapplikation

Depåtjänst

Stöd för flera språk

Full support

Anpassad

För dig med speciella önskemål och behov

Pris

Offert

Vad ingår?

Allt i Helheten

Möjlighet att välja bort funktioner

Anknutet ombud

ETF:er

Budget

Open Finance (Pensionsdata)

24/7 support

Mountain range

Framtidssäkra din
verksamhet idag

Vi hjälper dig

business/advisor-dashboard.png

Copyright © 2020-2024 Optimize Savings AB. Högkvarter: Stockholm, Sweden. Alla rättigheter reserverade. Optimize Savings AB. Medborgarplatsen 25, 118 72, Stockholm. Organisationsnummer:559249-2192

Backas av

En av Sveriges mest lovande start-ups