Wykorzystaj odsetki składane
na twoją korzyść 📈

Wartość początkowa

Czas

Zwrot rocznie

Miesięczne oszczędności

Kwota oszczędności po 10 latach

153 085 kr 💰

lata

QR Link to App Store