Utnytt sammensatt rente
til din fordel 📈

Startverdi

Tid

Avkastning per år

Månedlig sparing

Sparebeløp etter 10 år

382 714 kr 💰

år

QR Link to App Store