Využití složeného úroku
ve váš prospěch 📈

Počáteční hodnota

Čas

Návratnost za rok

Měsíční úspory

Výše úspory po 10 let

688 885 kr 💰

let

QR Link to App Store