Kiedy możesz zostać
Wolny finansowo? 💸

Wiek

Aktualny wiek

Wiek emerytalny

Oczekiwana długość życia

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie

Inflacja

Wynagrodzenie końcowe

Oszczędności

Wartość początkowa

Miesięczne oszczędności

Powrót

Wiek

Twoje oszczędności wstępnie wystarczą, aby stać się wolnym finansowo. 🥳

Przestaje działać jako: 67

Miesięczne wynagrodzenie jako wolne finansowo: 15 076 kr/miesiąc

Zakończ wynagrodzenie jako pracujące: 18 845 kr/miesiąc

Obliczenia zakładają, że Twoja pensja rośnie wraz z inflacją, że oczekiwany zwrot jest taki sam każdego roku, zwrot jest po odliczeniu podatków i opłat oraz że nadal oszczędzasz co miesiąc jako osoba wolna finansowo. Obliczenia nie uwzględniają emerytury państwowej, emerytury pracowniczej ani nieruchomości, które możesz posiadać i które przyczyniają się do Twojej wolności finansowej. Pamiętaj, że jest to symulacja i może nie odpowiadać rzeczywistości.

QR Link to App Store