Alwy välkomnar Cliens fonder till fondtorget!

Investera

1st July 2022

Alwy välkomnar Cliens fonder till fondtorget!

Hos Alwy kan du spara i fonder från flera olika bolag helt utan provisioner, så kallade kickbacks. Istället för att behålla provisionerna själva så betalar vi ut dessa till dig som användare. På så sätt får du lägre avgifter och du får behålla en större del av kakan själv. Vi välkomnar nu Cliens fonder till fondtorget och i detta blogginlägg kan du läsa mer om de olika fonderna som du kan handla hos Alwy.

Alla investeringar i fonder innebär en risk och ditt sparande kan både öka och minska i värde.

Informationen nedan är tagen från Cliens hemsida och du finner mer information om fonden i inloggat läge på alwy.se.

Cliens Företagsobligationer
En aktivt förvaltad räntefond fokuserad på företagsobligationer med hög kreditvärdighet

Cliens Företagsobligationer är en aktivt förvaltad räntefond som huvudsakligen investerar i företagsobligationer med hög kreditvärdighet, både svenska och utländska. Placeringar i utländsk valuta valutasäkras. Minst 50 procent av Fondens medel skall vara placerat i finansiella instrument utgivna av företag som har sitt säte i Norden eller vars finansiella instrument är upptagna till handel på en marknadsplats i Norden. Fonden följer ett placeringsreglemente som främjar placeringar i ansvarsfulla bolag.

Cliens Global Småbolag
En koncentrerad global småbolagsfond med fokus på bolag med exceptionella affärsmodeller

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som är inriktad mot små- och medelstora bolag på de globala aktiemarknaderna. Fonden investerar huvudsakligen i aktierelaterade överlåtbara värdepapper, upptagna till handel på reglerad marknad. 

Fondens placeringar i finansiella instrument utgivna av små- och medelstora företag ska motsvara minst 90 procent av Fondens finansiella instrument. Med små- och medelstora företag avses företag som vid investeringstillfället har ett marknadsvärde inte är större än det företag som har högst marknadsvärde inkluderat i MSCI World Small Cap TR Net Index. Vidare skall Fondens placeringar i finansiella instrument utgivna av emittenter med hemvist i utvecklade länder (s.k. “developed markets”) motsvara minst 80 procent av Fondens värde. Inriktningen i övrigt är diversifierad och således inte begränsad till någon särskild bransch. Fonden följer ett placeringsreglemente som främjar hållbarhet och placeringar i ansvarsfulla bolag.

Cliens Mixfond
Framgångsrik aktiv tillgångaallokering med stark historik av att begränsa värdefall

Cliens Mixfond är en aktivt förvaltad blandfond som växlar mellan räntebärande värdepapper och aktier, dock alltid minst 25 % i något av tillgångsslagen. Det innebär att fonden i vissa marknadslägen kan ha upp till 75 % aktier. I syfte att bromsa större värdefall i marknaden så kan fonden placera upp till 75 % av kapitalet i räntebärande värdepapper och penningmarknadsinstrument. Fonden kan ta positioner i utländska aktier men tyngdpunkten ligger på den svenska aktiemarknaden. Förvaltarna lägger ett stort fokus på att begränsa risken för stora värdefall i fonden. Fonden följer ett placeringsreglemente som främjar placeringar i ansvarsfulla bolag.

Cliens Småbolag
En koncentrerad småbolagsfond fokuserad på kvalitetsbolag med långsiktig tillväxt

Cliens Småbolag är en aktivt förvaltad aktiefond som är inriktad mot små- och medelstora bolag i Norden med tonvikt på Sverige. Fondens medel skall till 90 procent placeras i små- och medelstora bolag, vilka definieras som bolag som vid förvärvstillfället har ett marknadsvärde som högst motsvarar en procent av det totala marknadsvärdet för samtliga aktier noterade vid Nasdaq OMX Stockholm. Av fondens medel skall minst 90 procent vara placerat i finansiella instrument utgivna av emittenter med hemvist i Norden eller vars finansiella instrument är noterade på en marknadsplats i Norden, varav minst 80 % skall vara placerade i Sverige. Fonden följer ett placeringsreglemente som främjar placeringar i ansvarsfulla bolag.

Är du intresserad av att köpa någon av Cliens fonder? Logga in på Alwy och kom igång redan idag.

Gillade du inlägget?

Dela gärna på sociala medier ❤️

Vill du läsa mer?

Fler artiklar från Alwybloggen

Informationen på Alwybloggen utgör inte tillhandahållande av ekonomisk rådgivning och du är alltid själv ansvarig för din ekonomi och de beslut du tar när det kommer till din ekonomi. Allt användande av informationen på Alwybloggen sker därmed på egen risk. Alwy friskriver sig ansvar för det resultaten som kan bli följden av att en användare på olika sätt nyttjar den information som presenteras på Alwybloggen.

Just nu

Testa gratis i 7 dagar!

Ingen bindningstid

Kom igång på en minut

overview-mockup.png

Backas av

En av Sveriges mest lovande start-ups

Copyright © 2020-2024 Optimize Savings AB. Högkvarter: Stockholm, Sweden. Alla rättigheter reserverade. Optimize Savings AB. Medborgarplatsen 25, 118 72, Stockholm. Organisationsnummer:559249-2192

QR Link to App Store