Ta kontroll över ekonomin med en 50/30/20 budget

Budget

3rd July 2022

Ta kontroll över ekonomin med en 50/30/20 budget

Att skapa en budget handlar framförallt om att ta kontroll över sin ekonomi och vad man spenderar sina pengar på. Det hjälper en att fatta välgrundade beslut och kanske tänka en extra gång innan man köper någonting som man egentligen inte behöver.

En annan stor fördel med en budget är att kunna planera för sin framtid och sitt sparande. En budget hjälper en att kunna nå sina sparmål och planera för framtiden.

Ett sätt att göra detta på är att använda sig av 50/30/20-regeln när man skapar sin budget. Detta är en metod för budgetering som kan hjälpa en att hålla sina utgifter i linje med sina sparmål och den är både hållbar, effektiv och enkel.

Vad är 50/30/20-regeln?

Budgeteringsregeln delar in ens inkomst efter skatt i tre olika segment:

  • Behov (50%)
  • Nöje (30%)
  • Sparande (20%)

Behov: 50% av ens inkomst

För att börja använda denna regel är det viktigt att man inte avsätter mer än hälften av sin inkomst för nödvändigheterna i sitt liv. 50% kan tyckas vara en hög procentandel men när man väl tänker på allt som faller in under denna kategori börjar det bli lite mer vettigt.

Denna kategori inkluderar alla ens levnadskostnader varje månad. Kostnader som man med största sannolikhet skulle behöva betala oavsett vart man bor, arbetar med eller har för framtidsplaner. I allmänhet är dessa utgifter nästan detsamma för alla men summorna varierar och inkluderar boende, mat, transport, driftkostnader, mobilabonnemang och försäkringar.

Här är det viktigt att komma ihåg att det handlar mer om den totala summan för ens nödvändigheter än om enskilda kostnader. Vissa bor till exempel i områden med höga boendekostnader men kan promenera till jobbet medan andra har mycket lägre boendekostnader men det krävs dyrare transportkostnader för att ta sig till arbete och så vidare.

Nöje: 30% av ens inkomst

Nästa kategori är oftast den som gör störst skillnad i ens budget. Det är utgifter som inte är livsnödvändiga men som förbättrar ens livsstil. Dessa personliga livsstilskostnader inkluderar bland annat resor, gymmedlemskap, utflykter, restaurangbesök och shopping.

Det är bara en själv som kan bestämma vilka av utgifterna som ska kategoriseras som behov och vilka som ska kategoriseras som nöje. På samma sätt som man inte får spendera mer än 50% av sin inkomst på nödvändigheter, är 30% det maximala beloppet man får spendera på ens personliga val. Ju lägre kostnader man har i den här kategorien, desto större framsteg kommer man göra med att betala ner eventuella skulder och spara ihop till sin framtid.

Sparande: 20% av ens inkomst

Det sista steget är att låta 20% av lönen gå till sparande. Dessa 20% kan inkludera olika typer av besparingar som långsiktigt sparande, pensionssparande, skuldavbetalningar och buffertsparande.

Det är viktigt att komma ihåg att alla har olika förutsättningar och har kommit olika långt med sitt sparande. Alla börjar någonstans och det viktigaste är att utgå från sig själv när man skapar en budget och sätter upp sina sparmål.

Att etablera goda vanor är någonting som kommer förgylla ens tillvaro hela livet. Man behöver inte ha ett högt betalt arbete för att följa 50/30/20-regeln; vem som helst kan göra det. Eftersom det är ett procentbaserat system gäller samma proportioner oavsett vad man tjänar. Däremot är det viktigt att inte ta denna regel för bokstavligt. Proportionerna är sunda men ett liv är inte det andra likt. Denna budgetplan ger människor en ram att arbeta inom. När man har granskat sina inkomster och utgifter och bestämt vad som är viktigt och vad som inte är det, först då kan man skapa en budget som hjälper en att få ut det mesta av ens inkomster.

Gillade du inlägget?

Dela gärna på sociala medier ❤️

Vill du läsa mer?

Fler artiklar från Alwybloggen

Informationen på Alwybloggen utgör inte tillhandahållande av ekonomisk rådgivning och du är alltid själv ansvarig för din ekonomi och de beslut du tar när det kommer till din ekonomi. Allt användande av informationen på Alwybloggen sker därmed på egen risk. Alwy friskriver sig ansvar för det resultaten som kan bli följden av att en användare på olika sätt nyttjar den information som presenteras på Alwybloggen.

Just nu

Testa gratis i 7 dagar!

Ingen bindningstid

Kom igång på en minut

overview-mockup.png

Backas av

En av Sveriges mest lovande start-ups

Copyright © 2020-2024 Optimize Savings AB. Högkvarter: Stockholm, Sweden. Alla rättigheter reserverade. Optimize Savings AB. Medborgarplatsen 25, 118 72, Stockholm. Organisationsnummer:559249-2192

QR Link to App Store