Olika typer av sparkonton

Sparande

12th April 2022

Olika typer av sparkonton

Ett sparkonto är som det låter, ett separat konto man använder för sitt sparande. Men hur ska man veta vilket typ av sparkonto man ska välja och när passar vilket sparkonto bäst? Det ska vi gå igenom här.

Identifiera målet med sparandet

Innan du bestämmer vilket typ av sparkonto du ska ha behöver du bestämma vad målet med sparandet är. Är det att ha en buffert, spara till en resa eller spara för framtiden? När du har identifierat målet blir det lättare att hitta rätt typ av konto för dig. Detta är för att olika typer av sparkonton har olika risker, villkor och räntor, vissa kan du ta ut dina pengar när som helst och andra har bindningstider eller andra begränsningar som du behöver ta hänsyn till för att kunna frigöra pengarna.

Många använder vanliga sparkonton till lite mer kortsiktigt sparande. Kanske till en buffert, till en resa, eller om man ska köpa en bil i närtid. Anledningen till detta är att andra investeringar såsom till exempel fonder och aktier kan ge bättre avkastning än sparkonton (dock till en märkbart högre risk) över tid. 

Vissa sparkonton erbjuder avkastning

Det finns vissa sparkonton som erbjuden en viss avkastning i form av ränta på det insatta kapitalet. Det allmänna ränteläget är väldigt nedpressat och därför erbjuds i regel ganska låga räntor på sparkonton. Därför är det extra viktigt att jämföra och leta efter de banker och finansiella institut som erbjuder de bästa räntevillkoren. Det är inte alltid de sparkonton med högst ränta som är det lämpligaste alternativet då det kan finnas villkor som bland annat begränsar rätten att göra fria uttag. Det innebär att om man skulle vilja ta ut sina pengar mer frekvent än vad villkoren tillåter får man betala en uttagsavgift. Var därför noga med att läsa villkoren innan du öppnar ett sparkonto så att du vet vad som gäller och att det passar dig och ditt behov! Här kan du läsa mer om vad du behöver tänka på när du sparar pengar på ett sparkonton. Hos Spargrisarna kan du lära dig mer om sparkonton och om du ska investera via företaget eller privat.

Insättningsgarantin

De flesta sparkonton hos banker och finansiella institut skyddas av insättningsgarantin. Det innebär att om aktören skulle gå i konkurs så har du rätt att få en ersättning på det förlorade beloppet upp till 1 050 000 kr av staten. Man kan även öppna ett sparkonto hos ett inlåningsföretag eller en sparkassa. De företagen erbjuder generellt en högre ränta men där skyddas man som privatperson inte av den statliga insättningsgarantin och det krävs inte heller att dessa företag har tillstånd av Finansinspektionen.

Det finns alltså risker att spara på vissa typer av sparkonton och det är viktigt att göra sin egna bedömning här. Generellt är ett sparkonto med insättningsgaranti alltid att rekommendera, i alla fall för delar av sitt sparande, då det inte finns några risker om man inte har belopp över 1 050 000 kr.

Vilka olika sorters sparkonton finns det?

Det finns olika typer av sparkonton att välja mellan och som sagt är det viktigt att innan man börjar spara behöver man identifiera målet med sparandet men även vilken risk man är villig att ta. Alla olika typer av sparkonton har sina fördelar och nackdelar. De vanligaste typerna av konton är:

  • Vanligt sparkonto
  • Investeringssparkonto (ISK)
  • Kapitalförsäkring (KF)
  • Fasträntekonto
  • P2P

Vanligt sparkonto

Det säkraste och vanligaste sättet att spara pengar är på ett vanligt sparkonto. Fördelarna är att det i regel är enkelt och riskfritt. Väljer man ett sparkonto på någon av de banker eller finansiella institut som erbjuder en sparränta så får man även en avkastning på sitt kapital. Nackdelarna med ett vanligt sparkonto är att om räntan är lägre än inflationen så förlorar man värde i sitt sparande över tid. Det är även sällan det bästa alternativet för sparande på lång sikt då räntan är lägre än den avkastningen som går att få genom att investera i andra typer av tillgångar.

Investeringssparkonto (ISK)

Investeringssparkonto är ett konto som används för att investera i aktier, fonder och vissa andra finansiella tillgångar. Investeringssparkonton infördes för att uppmuntra människor till ett ökat sparande i olika typer av värdepapper. Detta ville man uppnå genom att göra deklarationen av värdepappershandeln enklare än på ett aktie- och fondkonto, man behöver inte deklarera varje enskild affär man gjort under året. Även skatten på ett investeringssparkonto gjordes mer fördelaktig. Nackdelarna är att man beskattas på hela kapitalet man har på sitt ISK-konto och inte på enbart vinsten, dock är skatten relativt låg. Risken med att spara i ett ISK-konto är huvudsakligen risken som finns hos de värdepapper man väljer att investera i. Aktier och liknande värdepapper har som regel en relativt hög risk.

Kapitalförsäkring (KF)

En kapitalförsäkring är ett sparande som även är en försäkring hos ett försäkringsbolag. I denna försäkring kan man antingen köpa aktier, fonder eller andra värdepapper, alternativt välja att försäkringsbolaget förvaltar pengarna åt en. På samma sätt som ett ISK-konto behöver man inte deklarera varje enskild affär man gjort under året vilket gör att deklarationen blir väldigt enkel och smidig. En fördel med kapitalförsäkring är om man äger mycket aktier i utländska bolag. När man får utdelning från ett utländskt bolag får man en så kallad utländsk källskatt, dock kan man få tillbaka den skatten i efterhand. Försäkringsbolaget som gett ut kapitalförsäkringen sköter denna process så att man får tillbaka alla de pengar som blivit betalat i utländsk källskatt. Nackdelarna med en kapitalförsäkring är, precis som med ett ISK-konto, att man inte kan göra avdrag för förluster. Man kommer alltså inte att kunna undvika skatten om ens investeringar går ned i värde under året. Är man intresserad av att delta på årsstämmor för företag man äger aktier i eller utnyttja sin rösträtt är inte kapitalförsäkring rätt kontotyp då den rätten faller till försäkringsbolaget. Risken att spara i en kapitalförsäkring är densamma som att spara på ett investeringssparkonto, den största risken återfinns i de värdepapper man väljer att investera i.

Fasträntekonto

Ett fasträntekonto kan vara ett bra alternativ till ett vanligt sparkonto då räntan vanligtvis är högre men passar enbart dem som vet att de kan avvara pengarna under en längre tid. Kontot är nämligen låst under en viss period och det kan vara svårt att få ut pengarna under tiden de är bundna. På samma sätt som det kan vara positivt att pengarna är låsta då man inte kan ta från dem kan det också vara en nackdel ifall man verkligen behöver dem. För att investera i ett fasträntekonto krävs att man vet med sig att man inte kommer behöva använda pengarna under en förbestämd period.

P2P

P2P-lån står för Peer-to-Peer och är lån som förmedlas från privatperson till privatperson utan någon bank eller finansiellt institut som mellanhand. När man investerar i P2P finansierar man krediter till privatpersoner och företag och ens avkastning är i form av utbetald ränta. Fördelarna med ett P2P-lån är att det generellt är en bra ränta då man tar bort bankernas mellanhand och kan därmed erbjuda en högre ränta till investerarna. Nackdelen är att man inte kan placera tillgångarna i ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring och man behöver alltså betala vanlig kapitalinkomstskatt. Riskerna med att investera i P2P-lån är att en del av låntagarna inte betalar tillbaka sina lån, man får så kallade kreditförluster. En viss andel kreditförluster är dock att vänta, och P2P-aktörerna tar detta i beaktning då de estimerar vilken avkastning man kommer att få på att investera i lånen. Det går vanligtvis att välja att investera i lån med olika risknivå. Ju högre risk på lånen man väljer, desto högre ränta och avkastning beräknas man få.

Gillade du inlägget?

Dela gärna på sociala medier ❤️

Vill du läsa mer?

Fler artiklar från Alwybloggen

Informationen på Alwybloggen utgör inte tillhandahållande av ekonomisk rådgivning och du är alltid själv ansvarig för din ekonomi och de beslut du tar när det kommer till din ekonomi. Allt användande av informationen på Alwybloggen sker därmed på egen risk. Alwy friskriver sig ansvar för det resultaten som kan bli följden av att en användare på olika sätt nyttjar den information som presenteras på Alwybloggen.

Just nu

Testa gratis i 7 dagar!

Ingen bindningstid

Kom igång på en minut

overview-mockup.png

Backas av

En av Sveriges mest lovande start-ups

Copyright © 2020-2024 Optimize Savings AB. Högkvarter: Stockholm, Sweden. Alla rättigheter reserverade. Optimize Savings AB. Medborgarplatsen 25, 118 72, Stockholm. Organisationsnummer:559249-2192

QR Link to App Store