Hur du bör förbereda dig inför en löneförhandling

Budget

17th February 2022

Hur du bör förbereda dig inför en löneförhandling

Det finns två alternativ för att öka din lön på din befintliga arbetsplats. Det är genom löneförhandling och lönesamtal. Det är egentligen ingen större skillnad mellan de båda utan båda syftar till att bestämma din löneökning. Den största skillnaden är att ett lönesamtal ofta är en rättighet som finns avtalat medan en löneförhandling behöver du be om och sker enbart om din arbetsgivare går med på det. En löneförhandling kan vara aktuell om du byter arbetsgivare eller om din arbetssituation förändras som att du får nya arbetsuppgifter eller en ny befattning. Här kan du läsa mer om hur en löneökning kan påverka din ekonomi på längre sikt.

Om man tittar på hela arbetsmarknaden har lönerna ökat med ungefär 2 till 3 procent varje år sedan 2010. Ökningstakten har varit relativt likartade inom både näringslivet och den offentliga sektorn, även om regionerna och kommunerna har haft en lite brantare utveckling de senaste åren.

Vad du bör förbereda innan du argumenterar för din lönehöjning

Innan mötet med din arbetsgivare finns det några saker du bör tänka på och förbereda. Du bör veta och analysera hur länge du har arbetat på företaget, företagets ekonomiska situation och befordransplaner samt kvaliteten på dina prestationer. När du utvärderar dina skäl till en lönehöjning bör du även fundera över vad du tillför till teamet och samla in feedback på dina prestationer och egenskaper.

Undersök lönetrenderna

Vad är egentligen en lämplig lönehöjning? För att bättre förstå och kunna argumentera för en löneökning bör du undersöka lönetrenderna inom ditt arbetsområde. Genom att undersöka hur mycket andra inom ditt område tjänar hjälper dig att skaffa en bättre uppfattning om ditt förhandlingsutrymme. Du kan även titta på jobbannonser och jämföra kvalifikationerna där med din egna position och prestation för att få indikationer på en välgrundad löneökning.

Gör en lista över dina kvalifikationer och prestationer

Dina kvalifikationer och prestationer hjälper dig att argumentera om storleken på din löneförhöjning. Sammanställ en lista med alla dina kvalifikationer som utbildning, certifieringar, erfarenhet samt mjuka och hårda färdigheter. Skriv sedan ner en lista över alla dina prestationer under din anställning. Sälj inte dig själv kort, var specifik med siffror, feedback och alla värden du tillför företaget.

Kom väl förberedd till mötet

Att förbereda vad du ska säga på mötet kan göra att du känner dig mer självsäker under mötet. Ta dig tid att repetera dina prestationer och kvalifikationer som du kommer presentera för din chef. Förbered även hur du ska presentera den löneförhöjning du tycker att du förtjänar med den specifika siffran du kommit fram till, hur du kom fram till den siffran och varför du förtjänar den. Det kan även vara bra att förbereda sig på eventuella frågor som din chef kan komma att ställa under mötet.

4 saker du bör undvika under en löneförhandling eller ett lönesamtal

Fokusera på personliga skäl

Undvik att fokusera på personliga skäl till varför du begär löneförhöjning, som att behöva betala räkningar eller känna dig utbränd. När du ber om löneförhöjning bör du fokusera på vad du har gjort för företaget och hur du kan bidra till deras tillväxt.

Överdriv inte siffrorna eller dina prestationer

Att visa dina prestationer med data är mycket viktigt för att beskriva vad du har gjort för företaget. Försök dock inte att få dessa siffror att se större och bättre ut än de faktiskt är, och ta inte äran för andra människors prestationer. Om du var en del av ett teamprojekt kan du fortfarande nämna hur du har hjälpt till och vad ditt team uppnått på grund av din input.

Sälj inte in dig själv för kort

Att be om löneförhöjning är din tid att lysa och visa din arbetsgivare allt du har åstadkommit, så sälj inte dig själv kort. Försök att vara säker och specifik med det du presenterar och visa hur du kan vara en stor tillgång för företaget.

Tänk på hur du säger saker

Du bör vara försiktig med hur du uttrycker det du vill säga. Förutom att förbereda dig är det viktigt att undvika att säga saker som “Jag behöver mer pengar” eller “Jag tycker att jag förtjänar”. Att säga sådana saker kan hindra dina chanser att få en löneförhöjning.

Gillade du inlägget?

Dela gärna på sociala medier ❤️

Vill du läsa mer?

Fler artiklar från Alwybloggen

Informationen på Alwybloggen utgör inte tillhandahållande av ekonomisk rådgivning och du är alltid själv ansvarig för din ekonomi och de beslut du tar när det kommer till din ekonomi. Allt användande av informationen på Alwybloggen sker därmed på egen risk. Alwy friskriver sig ansvar för det resultaten som kan bli följden av att en användare på olika sätt nyttjar den information som presenteras på Alwybloggen.

Just nu

Testa gratis i 7 dagar!

Ingen bindningstid

Kom igång på en minut

overview-mockup.png

Backas av

En av Sveriges mest lovande start-ups

Copyright © 2020-2024 Optimize Savings AB. Högkvarter: Stockholm, Sweden. Alla rättigheter reserverade. Optimize Savings AB. Medborgarplatsen 25, 118 72, Stockholm. Organisationsnummer:559249-2192

QR Link to App Store