Sverige är landet med störst andel “ljusgröna” fonder i EU

Investera

3rd February 2022

Sverige är landet med störst andel “ljusgröna” fonder i EU

I mars 2021 infördes EU-krav om att fondförvaltarna ska informera och redovisa sitt hållbarhetsarbete. I Sverige kunde nästan 8 av 10 fonder klassas som “ljusgröna” vilket betyder att de främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper. EU-statistiken visar nu att Sverige har störst utbud av ljusgröna fonder i Europa.

EFAMA har publicerat information om hur EU-länderna har klassat fonder enligt EU förordningen om hållbarhetsarbete. Enligt förordningen ska fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper klassas som “ljusgröna”. Fonder som har som mål att investeringarna ska vara hållbara ska klassas som “mörkgröna”. EFAMA beskriver också hur andelen gröna tillgångar är koncentrerade till ett begränsat antal länder och att andelen gröna fonder varierar stort mellan olika EU-marknader.

Ljusgröna fonder

Man hittar flest ljusgröna fondtillgångar i Luxemburg, Frankrike, Nederländerna, Sverige och Irland. Dessa länder står för 85 procent av den ljusgröna fondförmögenheten i EU. Tittar man istället på hur stor andel de ljusgröna fonderna utgör av de totala fondtillgångarna på respektive marknad så hamnar Sverige i topp. I Sverige klassas hela 92 procent av den totala fondförmögenheten som ljusgrön. På andra plats kommer Belgien med 50 procent och på tredje lats kommer Nederländerna med 48 procent. Längst ner på listan kommer Grekland, Polen och Ungern som alla ligger på 1 procent.

I Sverige har miljö och hållbarhet haft ett stort fokus länge, långt innan EU-kraven trädde i kraft, vilket delvis kan förklara den otroligt höga andelen ljusgröna fonder. Förhoppningsvis kommer fler länder att ta efter nu och öka sina andelar ljusgröna fonder men kanske inte i nivån med den svenska marknaden.

Mörkgröna fonder

När det kommer till de mörkgröna fonderna, som har hållbara investeringar som mål, är andelen mycket lägre i alla länder. Luxemburg har störst fondförmögenhet i mörkgröna fonder, däremot är marknadsandelarna störst i Belgien på 4,1 procent, följt av Luxemburg på 3,6 procent samt Sverige och Nederländerna på 3 procent.

Gillade du inlägget?

Dela gärna på sociala medier ❤️

Vill du läsa mer?

Fler artiklar från Alwybloggen

Informationen på Alwybloggen utgör inte tillhandahållande av ekonomisk rådgivning och du är alltid själv ansvarig för din ekonomi och de beslut du tar när det kommer till din ekonomi. Allt användande av informationen på Alwybloggen sker därmed på egen risk. Alwy friskriver sig ansvar för det resultaten som kan bli följden av att en användare på olika sätt nyttjar den information som presenteras på Alwybloggen.

Just nu

Testa gratis i 7 dagar!

Ingen bindningstid

Kom igång på en minut

overview-mockup.png

Backas av

En av Sveriges mest lovande start-ups

Copyright © 2020-2024 Optimize Savings AB. Högkvarter: Stockholm, Sweden. Alla rättigheter reserverade. Optimize Savings AB. Medborgarplatsen 25, 118 72, Stockholm. Organisationsnummer:559249-2192

QR Link to App Store