Dags att deklarera – 18 avdrag att ha koll på

Deklarera

2nd February 2021

Dags att deklarera – 18 avdrag att ha koll på

Nu är det snart tid för att deklarera igen. Detta är något som för en hel del går på ren automatik och många dubbelkollar bara så att informationen som står förtryckt stämmer innan deklarationen skickas in. Men det kan faktiskt finnas ett antal kostnader som är avdragsgilla, och som du inte vet om. I detta blogginlägg så skriver vi om 18 avdrag som du helt enkelt inte får missa.

1. Lån

Det kostar pengar att låna och kostnaden är som bekant räntan. Därför är det bra att det finns ett så kallat ränteavdrag. Detta innebär att du får kvitta en viss summa av dina totala räntekostnader mot den skatt som du sammanlagt betalar för din inkomst (såväl från ränteinkomster som från arbete). På detta sätt så minskar den skatt som du behöver betalas in till Skatteverket.

Ränteavdraget är normalt sätt alltid ifyllt i din deklaration men det är ändå viktigt att dubbelkolla så att allting är korrekt och att alla siffror stämmer innan deklarationen skickas in. Ränteavdraget gäller och kan användas på samtliga typer av bolån och privatlån, däremot inte på CSN-lån.

Vad blir ränteavdragets storlek?

Upp till 100 000 kronor så är 30% av dina totala räntekostnader avdragsgilla. Efter det så gäller 21% på den del som eventuellt överstiger 100 000 kronor. Om vi i ett räkneexempel utgår ifrån att du har ett lån på 4 miljoner och en räntesats på 5% så betalar du under ett år 200 000 kronor i ränta. Du kan då dra av 30% av de första 100 000, vilket blir 30 000 kronor. Sedan drar du även av 21% på de överskjutna 100 000 kronorna, vilket blir 21 000 kronor. Totalt blir detta alltså 51 000 kronor som du kan dra av på skatten.

Tänk på att om du har haft fond-eller aktieutdelningar eller ränteinkomster under det gångna året så kommer detta att kvittas mot dina räntekostnader innan ränteavdraget räknas ut. Om du exempelvis har haft 150 000 kronor i räntekostnader, men däremot har haft 15 000 kronor i inkomst från sparande i dina fonder och aktier, så baseras ränteavdragets storlek endast på beloppet 135 000 kronor. Av denna anledning är det alltså viktigt att du ser över dina placeringar för att på så sätt kunna få ut så mycket som möjligt i skatteavdrag och avkastning. OBS: detta gäller bara om du har fått dessa inkomster på ett aktie- eller fondkonto och det gäller inte om du sparar i en ISK eller i en kapitalförsäkring.

2. Kompensation för ränta

Om du har sagt upp ett bundet lån i förtid så får du för det mesta betala en så kallad ränteskillnadsersättning till din bank. Ersättningen räknas dock in som en helt vanlig räntekostnad och du kan därför göra avdrag på denna precis som i exemplet ovan.

3. ROT- och RUT

Dessa avdrag innebär att du kan få avdrag på arbetskostnaden som du betalar för utförda rot- och ruttjänster. För ROT-avdrag (tjänster som klassificeras som underhåll, reparation och ombyggnad av din bostad) så är det 30% av arbetskostnaden som du kan dra av och för RUT-avdrag (tjänster som klassificeras som hushållsarbete) är det 50%. Det är den som har utfört arbetet som gör detta avdrag direkt på din faktura, och sedan även ser till att detta registreras hos Skatteverket. På det sättet så är dessa avdrag redan beräknade och står i din deklaration när du får den. Avdragen räknas ihop men kan maximalt vara 50 000 kronor per år och per person. Du kan läsa mer om de olika avdragen, vad det är för tjänster som gäller och se hur mycket av taket på 50 000 kronor som du har använt på Skatteverkets hemsida. Här kan du även räkna på hur mycket avdrag du kan få.

4. Kvitta värdepappers förluster mot vinster

Om du har sålt fonder eller aktier med vinst så får du betala 30% i skatt på vinstbeloppet. Men har du även sålt fonder eller aktier och gått med förlust så får du använda det beloppet för att kvitta det mot din eventuella vinst. På så vis minskar skatten. Om du bara har gått med förlust eller om dina förluster överstiger dina vinster, så får du göra ett avdrag på 30% av förlusten. Beräkningarna sköter Skatteverket åt dig, men det är bra att du känner till hur det görs innan du säljer eller köper värdepapper. Vill du läsa mer ingående om vilka skatteregler som gäller när det kommer till värdepapper så kan du göra det på Skatteverkets hemsida. Tänk på att ovan bara gäller om du köper och säljer värdepapper på ett aktie- och fondkonto.För ISK och kapitalförsäkringar så gäller andra skatteregler.

5. Surfplatta, dator och mobiltelefon

Om du använder en privat mobiltelefon för att ta tjänstesamtal så får du dra av kostnaderna för detta om du kan visa upp samtalens merkostnader. Om inte din arbetsgivare tillhandahåller möjligheten för dig att använda en dator eller surfplatta via företaget, och du måste ha tillgång till detta för att klara av din tjänst så kan du även dra av kostnader för detta. Det kan även handla om kostnader för en viss mjukvara eller program, eller för internet-kostnader.

6. Cykling till och från jobbet

Du kan dra av 350 kronor/år om du använder cykeln för att ta dig från din bostad till ditt jobb.

7. Resor till och från ditt jobb

Om du åker kollektivtrafik för att ta dig till ditt jobb och har utgifter för detta på mer än 11 000 kronor/år, så kan du dra av för utgifterna som överstiger detta belopp. Om du har mer än 5 km i avstånd till ditt arbete och om du tjänar mer än 2 timmars restid per dag på att åka bil istället för kollektivtrafik så kan du göra avdrag på dina resekostnader. Detta avdrag ligger för närvarande på 18,50 kr/mil när du använder en privat bil. Använder du en tjänstebil så ligger avdraget på 6,50 kr/mil för dieselbilar och 9,50 kr/mil för bilar med övriga bränslen.

8. Pensionssparade pengar

Om du saknar pensionsrätt på din arbetsplats eller om du är egen företagare så kan du göra extra avdrag på din inkomst.

9. Jobb på annan ort

Om du måste ha dubbla bostäder på grund av ditt jobb och exempelvis har fått byta stad medan du har kvar din bostad på din tidigare bostadsort (och den är mer än 5 mil bort) så kan du göra avdrag för utgifterna som du har i bostaden på arbetsorten. Detta kan du göra under två år men det kan även gälla i fem år om du har dubbel bosättning på grund av din partners eller sambos arbete. Under den första månaden kan du också dra av schablonbeloppet 66 kronor/dag som är tänkt att täcka övriga utgifter som är kopplade till ett dubbelt boende.

10. Söka jobb- kostnader

Är du arbetslös och under det gångna året har fått ersättning ifrån A- kassan så kan du göra avdrag för resor till Arbetsförmedlingen, anställningsintervjuer och till Försäkringskassan. Du kan även göra avdrag för brev som du behövt posta eller om du har tagit hjälp för att upprätta ditt CV eller liknande.

11. Skyddsutrustning och skyddskläder

Om du i din tjänst har utgifter som går till skyddsutrustning och skyddskläder så kan du göra avdrag för detta.

12. Försäljning av bostad

Om du har sålt en bostad under det gångna året så ska denna tas upp i din deklaration. Om du gått med vinst så kan du dra av utgifter som uppkommit i samband med bostadens försäljning eller i samband med att du gjort förbättringar i din bostad. Du skattar 22% på den del som blir över efter din försäljning. Om du istället sålde din bostad och gick med förlust så får du en så kallad skattereduktion på 30% upp till 100 000 kr och därefter 21% på den överskjutande delen.

13. Hemmakontor

Om du arbetar hemifrån och har ett hemmakontor eller en annan plats som du själv bekostar, så kan du få avdrag för detta om din arbetsgivare inte kan tillhandahålla ett arbetsrum till dig.

14. Resor till jobbet som funktionshindrad

Om du har varit med om en olycka eller lider av ett funktionshinder av någon annan orsak så kan du göra avdrag på de resekostnader som uppstår när du ska ta dig till jobbet.

15. Moped till jobbet

Om du använder moped för att transportera dig till jobbet och dina kostnader överstiger 11 000 kronor/år så kan du göra avdrag.

16. Parkering vid arbetet

Använder du egen bil så kan du göra avdrag på dina parkeringskostnader du får i samband med att du parkerar vid din arbetsplats.

17. “Representation i omedelbart samband med verksamhet”

Om du drabbats av kostnader för att du av något skäl behövt anlita en advokat så kan du i vissa fall göra avdrag för detta. Detta kan du läsa mer om på Skatteverkets hemsida.

18. Hyra ut privatbostad

Inkomster som du får in när du hyr ut en privatbostad beskattas med 30% i din deklaration. Här kan du göra ett schablonavdrag och även göra avdrag för en del av föreningsavgiften och hyresinkomsten.

Förhoppningsvis så hittade du något avdrag som kan vara användbart för din del, och i detta blogginlägg har vi endast tagit upp några av alla avdrag som finns. Det finns även avdrag för glasögon, presenter och bärplockning! Om du vill läsa mer om alla avdrag så finns det en komplett lista på Skatteverkets hemsida.

Lycka till!

Gillade du inlägget?

Dela gärna på sociala medier ❤️

Vill du läsa mer?

Fler artiklar från Alwybloggen

Informationen på Alwybloggen utgör inte tillhandahållande av ekonomisk rådgivning och du är alltid själv ansvarig för din ekonomi och de beslut du tar när det kommer till din ekonomi. Allt användande av informationen på Alwybloggen sker därmed på egen risk. Alwy friskriver sig ansvar för det resultaten som kan bli följden av att en användare på olika sätt nyttjar den information som presenteras på Alwybloggen.

Just nu

Testa gratis i 7 dagar!

Ingen bindningstid

Kom igång på en minut

overview-mockup.png

Backas av

En av Sveriges mest lovande start-ups

Copyright © 2020-2024 Optimize Savings AB. Högkvarter: Stockholm, Sweden. Alla rättigheter reserverade. Optimize Savings AB. Medborgarplatsen 25, 118 72, Stockholm. Organisationsnummer:559249-2192

QR Link to App Store