Vilka är fördelarna med att köpa en elbil?

Budget

5th April 2022

Vilka är fördelarna med att köpa en elbil?

Redan i början på 1800-talet hade man allt som krävdes för att tillverka elbilar: vagnar, motorer och laddbara batterier. Dock dröjde det tills slutet av 1800-talet innan utvecklingen av elbilar satte igång och 1894 tillverkades den första elbilen som faktiskt gick att köra. Batteriet vägde 450 kilo och maxhastigheten var 21 kilometer i timmen.

Det fick dröja enda till början av 2000-talet innan elbilarna började bli vanliga i samhället. Med infrastrukturens utveckling för elbilar och de stora miljödebatterna började fler att överväga att byta till en elbil. Vi kommer här att gå igenom några av de fördelar med att köpa en elbil och på vilket sätt de är kostnadseffektiva.

Kostnadsfördelar med att köpa en elbil

Den största kostnadsfördelen med att köpa en elbil är att man inte behöver köpa bensin eller diesel. Att helt utesluta kostnaderna för bensin och diesel kan ha stor inverkan på din totala ekonomi, speciellt med den utvecklingen vi har haft på drivmedelspriser den senaste tiden. Elbilar kräver även generellt mindre underhåll eftersom de inte behöver byta olja och servicen blir både billigare och enklare då elbilen har färre rörliga delar. Man har inget avgassystem, mindre och effektivare kylsystem, ingen olja, inga motorfilter och inga kamremmar som kommer att behöva bytas ut.

Att köpa en elbil betyder inte att man kör den gratis, man behöver fortfarande betala för elen som laddar batteriet i bilen. Däremot kommer det att vara mycket billigare än att tanka med bensin eller diesel. En jämförelse som E.ON har gjort visar att man sparar i snitt runt 6-7 kronor per mil genom att köra på el. Jämförelsen är baserad på det aktuella genomsnittliga priset för bensin, diesel och el. Om man ser till bilens livslängd blir besparingarna flera tiotusentals kronor.

Skatteförmåner med att köpa en elbil

Idag är generellt elbilar fortfarande dyrare att köpa än bensin- och dieselbilar men över hela världen uppmuntras konsumenterna att välja eldrivna fordon genom bonusar, skattelättnader och bidrag till laddstationer. I Sverige premieras man med 70 000 kr i klimatbonus om man köper en elbil med 0 g/km CO2-utsläpp sedan den första april 2021. Man får även en lägre fordonskatt då den nuvarande beräkningen av fordonsskatt baseras på CO2-utsläpp, typ av drivmedel och vikt. Elbilar med 0 g/km CO2-utsläpp betalar endast grundbeloppet på 360 kronor per år. Utöver detta får man även bidrag för upp till hälften av kostnaderna för att installera en laddstation hemma. Kostnaderna ska täcka för material, laddbox och arbetskostnaderna. Som mest kan man få 10 000 kronor i bidrag per fastighet och ansökningen sker till Naturvårdsverket.

Andra fördelar med att köpa en elbil

Förutom besparingarna i bränslekostnader, lägre underhållskostnader och skattelättnader finns det flera andra fördelar med att köpa en elbil. En elbil minskar beroendet av det fossila bränslet i världen och bidrar till en grönare och mer hållbar miljö. Det bidrar även till att Sverige ska kunna nå klimatmålen om minskat utsläpp av växthusgaser för 2045 då fossila bränslen är den största källan till utsläppet.

En annan fördel med elbil är skillnaden på motorn jämfört med fossila bilar då elbilar generellt accelererar snabbare vilket förbättrar körupplevelsen för många. Många upplever även att elfordon kör tystare då det inte finns något motorljud.

Gillade du inlägget?

Dela gärna på sociala medier ❤️

Vill du läsa mer?

Fler artiklar från Alwybloggen

Informationen på Alwybloggen utgör inte tillhandahållande av ekonomisk rådgivning och du är alltid själv ansvarig för din ekonomi och de beslut du tar när det kommer till din ekonomi. Allt användande av informationen på Alwybloggen sker därmed på egen risk. Alwy friskriver sig ansvar för det resultaten som kan bli följden av att en användare på olika sätt nyttjar den information som presenteras på Alwybloggen.

Just nu

Testa gratis i 7 dagar!

Ingen bindningstid

Kom igång på en minut

overview-mockup.png

Backas av

En av Sveriges mest lovande start-ups

Copyright © 2020-2024 Optimize Savings AB. Högkvarter: Stockholm, Sweden. Alla rättigheter reserverade. Optimize Savings AB. Medborgarplatsen 25, 118 72, Stockholm. Organisationsnummer:559249-2192

QR Link to App Store