Varför du bör läsa fondbolagets faktablad

Investera

3rd May 2022

Varför du bör läsa fondbolagets faktablad

Är du intresserad av att investera i fonder men vet inte vilken av alla olika fonder du ska välja? Alla som är intresserad av att börja spara i fonder ska enligt lag erbjudas ett fondfaktablad. Fondfaktabladet ger en överblick över den mest väsentliga informationen när du ska välja en fond.

Faktabladets innehåll

Alla fondfaktablad är högst två sidor långa och är skrivna enligt samma modell för att göra det enkelt att jämföra fonder från olika länder och från olika fondbolag mot varandra. Fondfaktabladen hittar man på fondbolagets hemsida alternativt hos den bank eller finansiellt institut man investerar hos. Fondfaktabladet ska ge dig uppgifter om fondens:

Mål och placeringsinriktning

I det första stycket av fondfaktabladet beskrivs vilken typ av fond det är, hur den förvaltas, vilken investeringsstrategi man har och vilka mål man har med fonden. Det är en övergripande beskrivning av hur ens investeringar ska förvaltas så att du ska kunna bilda dig en tydlig första uppfattning om fonden.

Risk och avkastningsprofil

Alla fonder behöver redovisa ett mått på sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Skalan som används är 1-7, där 7 innebär högst risk och högst möjlig avkastning och 1 innebär lägst risk och lägsta förväntad avkastning. Ens risk och avkastningsnivå baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Det är viktigt att komma ihåg att låg risk inte innebär att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta sig, både till höger och vänster, på skalan. Det beror på att risk och avkastningsvärdet baseras på historisk data som inte är någon garanti för framtida risker och avkastning.

Avgifter

Efter risk och avkastningsprofilen redovisas avgiften för fonden, dels som en tabell men även i en förklarande text. Avgiften kan både vara en årlig procentavgift och/eller prestationsbaserad. Den årliga fasta avgiften visar hur mycket du kommer att betala för förvaltning, administration, marknadsföring och andra kostnader för fonden. I den årliga avgiften ingår dock inte rörliga kostnader för handel med värdepapper (courtage). Avgiften kan variera något från år till år. Om fonden har en prestationsbaserade avgift används den när fonden presterar bättre än sitt jämförelseindex. I fondbestämmelserna står det vilka regler som gäller för att en fond ska kunna ta ut en prestationsbaserad avgift. Under kategorin avgifter redovisas även om fonden tar ut någon avgift för insättning och uttag.

Historisk avkastning

Den historiska avkastningen presenteras som ett stapeldiagram med den årliga avkastningen för varje år de senaste 10 åren eller sedan fonden startades om den enbart funnits kortare tid. Fondens resultat är beräknat efter avdrag för den årliga avgiften och prestationsbaserad avgift. Det är viktigt att komma ihåg att tidigare resultat inte är någon garanti för framtida resultat i fonden.

Praktisk information

Under praktisk information hittar man uppgifter om förvaringsinstitutet, revisorer och vart man kan hitta mer information om fonden. För dom som vill läsa utförligare information om fonden finns det en informationsbroschyr och årsberättelse samt halvårsredogörelse på fondbolagets hemsida.

Gillade du inlägget?

Dela gärna på sociala medier ❤️

Vill du läsa mer?

Fler artiklar från Alwybloggen

Informationen på Alwybloggen utgör inte tillhandahållande av ekonomisk rådgivning och du är alltid själv ansvarig för din ekonomi och de beslut du tar när det kommer till din ekonomi. Allt användande av informationen på Alwybloggen sker därmed på egen risk. Alwy friskriver sig ansvar för det resultaten som kan bli följden av att en användare på olika sätt nyttjar den information som presenteras på Alwybloggen.

Just nu

Testa gratis i 7 dagar!

Ingen bindningstid

Kom igång på en minut

overview-mockup.png

Backas av

En av Sveriges mest lovande start-ups

Copyright © 2020-2024 Optimize Savings AB. Högkvarter: Stockholm, Sweden. Alla rättigheter reserverade. Optimize Savings AB. Medborgarplatsen 25, 118 72, Stockholm. Organisationsnummer:559249-2192

QR Link to App Store