Alwy välkomnar Evli fonder till fondtorget!

Investera

2nd May 2022

Alwy välkomnar Evli fonder till fondtorget!

Hos Alwy kan du spara i fonder från flera olika bolag helt utan provisioner, så kallade kickbacks. Istället för att behålla provisionerna själva så betalar vi ut dessa till dig som användare. På så sätt får du lägre avgifter och du får behålla en större del av kakan själv. Vi välkomnar nu Evli fonder till fondtorget och i detta blogginlägg kan du läsa mer om de olika fonderna som du kan handla hos Alwy.

Alla investeringar i fonder innebär en risk och ditt sparande kan både öka och minska i värde.

Informationen nedan är tagen från Evlis hemsida och du finner mer information om fonden i inloggat läge på alwy.se.

Evli Euro Liquidity
Korträntefond som placerar i nordiska ränteinstrument emitterade i euro

Placeringsfonden Evli Likviditet är en kort räntefond som i första hand placerar i nordiska ränteinstrument emitterade i euro och andra räntebärande placeringsobjekt. Placeringsbesluten baserar sig på en aktiv uppföljning och analys av räntemarknaden samt den inhemska och internationella ekonomiska utvecklingen. Analysen utgör grunden till räntebedömningen som vid var tid styr viktningen i placeringar med optimal löptid och ränterisk.

Evli European High Yield
Långräntefond som investerar i europeiska företagslån med lågt kreditbetyg

Placeringsfonden Evli High Yield är en lång räntefond som huvudsakligen placerar sina medel i masslån emitterade i euro av europeiska företag och banker. Placeringsverksamheten är inriktad på företagsobligationer med den lägre kreditklassificeringen (High Yield). Placeringarnas kreditbetyg i genomsnitt inte överstiger BB+. Högst 20 % av fondmedlen kan placeras i objekt som inte har ett officiellt kreditbetyg.

Evli Global
Aktiefond som placerar globalt i aktier på de utvecklade marknaderna

Placeringsfonden Evli Global är en aktiefond som placerar globalt i aktier. Fonden har en aktiv placeringsstrategi och är inte bunden till något index, någon bransch eller något enskilt land.

Tillgångarna placeras i regel i börsnoterade aktier i utvecklade länder bland annat i Europa, Nordamerika, Japan och Australien. Fondens placeringsstrategi har fokus på undervärderade bolag med ett bra kassaflöde och en god skuldskötselförmåga.

Evli Nordic Corporate Bond
Långräntefond som investerar i nordiska företagslån

Placeringsfonden Evli Nordic Corporate Bond är en lång räntefond för företagslån som främst placerar sina medel i lån emitterade av nordiska företag, finansinstitut och andra samfund. Fonden placerar i investment grade- och high yield-lån med kreditbetyg samt i företagslån utan kreditklassificering.  Fonden kan även investera i derivatinstrument, både i skyddande syfte och som ett led i strävan att nå fondens placeringsmålsättningar.

Evli Sverige Aktieindex
Aktiefond som placerar i svenska storbolag

Placeringsfonden Evli Sverige Aktieindex är en passiv indexfond som investerar i svenska aktier med utgångspunkt i  avkastningsindexet SIX30, i syfte att spegla utvecklingen på Stockholmsbörsen.

Fonden följer upp indexets uppbyggnad, varvid de aktieserier som har den största omsättningen på Stockholmsbörsen väljs ut enligt börsvärdets viktning. Fonden gör inga aktiva placeringsval eller branschviktningar.

Evli Sverige Småbolag
Aktiefond som placerar i svenska små och medelstora företag

Placeringsfonden Evli Sverige Småbolag är en aktiefond som huvudsakligen placerar i svenska aktier och aktierelaterade värdepapper i små och medelstora företag. Vid valet av investeringar ligger tyngdpunkten på solida, välskötta bolag med attraktiv fundamental värdering. Aktieportföljen ska vara koncentrerad (30 – 40 aktier), vilket innebär högre avkastningsmöjligheter men även en något högre risk än en bred svensk aktiefond.

Är du intresserad av att köpa någon av Evlis fonder? Logga in på Alwy och kom igång redan idag.

Gillade du inlägget?

Dela gärna på sociala medier ❤️

Vill du läsa mer?

Fler artiklar från Alwybloggen

Informationen på Alwybloggen utgör inte tillhandahållande av ekonomisk rådgivning och du är alltid själv ansvarig för din ekonomi och de beslut du tar när det kommer till din ekonomi. Allt användande av informationen på Alwybloggen sker därmed på egen risk. Alwy friskriver sig ansvar för det resultaten som kan bli följden av att en användare på olika sätt nyttjar den information som presenteras på Alwybloggen.

Just nu

Testa gratis i 7 dagar!

Ingen bindningstid

Kom igång på en minut

overview-mockup.png

Backas av

En av Sveriges mest lovande start-ups

Copyright © 2020-2024 Optimize Savings AB. Högkvarter: Stockholm, Sweden. Alla rättigheter reserverade. Optimize Savings AB. Medborgarplatsen 25, 118 72, Stockholm. Organisationsnummer:559249-2192

QR Link to App Store