Vad betyder det att spara hållbart?

Investera

7th December 2021

Vad betyder det att spara hållbart?

Ingen har nog missat klimatdiskussionerna de senaste åren och hållbar utveckling blir allt viktigare för många. Även intresset för att investera hållbart har ökat markant. För fondbolagen finns flera olika sätt att arbeta med hållbara investeringar och EU har tagit fram en förordning för hur fonders hållbarhetsarbete ska redovisas.

Som världen ser ut idag står vi inför stora framtidsutmaningar som kräver att vi förändrar vårt beteende kring konsumtion och livsstil för att bli mer hållbara med fokus på miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter. En del i denna omställning handlar om hur vi sparar där stort fokus har riktats till hållbart sparande. Men vad betyder egentligen hållbart sparande?

Hållbara investeringar innebär att fondbolaget säkerställer att företag som fonden investerar i arbetar med hållbarhet och redovisar sitt arbete ur miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter. Alla fondbolag bestämmer själva hur det egna hållbarhetsarbetet ska skötas. Utvecklingen har gått från att utesluta vissa branscher till ett stort fokus på att välja bolag som anses vara förebilder när det kommer till hållbarhetsarbetet och som stöttar FNs globala hållbarhetsmål.

EU:s hållbarhetsförordning

EU har tagit fram ett klassificeringssystem för att investerare och intressenter ska kunna identifiera miljömässigt hållbara verksamheter, en grön taxonomi. Det är en viktig del i arbetet för att nå EU:s klimatmål, att investeringar i större utsträckning behöver styras mot mer hållbara projekt och verksamheter. För att detta ska vara möjligt är det avgörande att investerare, företag och beslutsfattare kan identifiera och jämföra investeringar utifrån bestämda definitioner av vad hållbart är.

Taxonomiförordningen trädde i kraft i juni 2020 och är verktyget för att identifiera miljömässigt hållbara investeringar. För att en ekonomisk verksamhet ska få klassificeras som miljömässigt hållbar ska den bidra väsentligt till minst ett av sex fastställda miljömål, inte orsaka betydande skada för något av de övriga målen samt uppfylla vissa krav inom hållbarhet. De sex miljömålen är:

  • Begränsning av klimatförändringar
  • Anpassning av klimatförändringar
  • Hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser
  • Övergång till en cirkulär ekonomi
  • Förebyggande och kontroll av föroreningar
  • Skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem

Gillade du inlägget?

Dela gärna på sociala medier ❤️

Vill du läsa mer?

Fler artiklar från Alwybloggen

Informationen på Alwybloggen utgör inte tillhandahållande av ekonomisk rådgivning och du är alltid själv ansvarig för din ekonomi och de beslut du tar när det kommer till din ekonomi. Allt användande av informationen på Alwybloggen sker därmed på egen risk. Alwy friskriver sig ansvar för det resultaten som kan bli följden av att en användare på olika sätt nyttjar den information som presenteras på Alwybloggen.

Just nu

Testa gratis i 7 dagar!

Ingen bindningstid

Kom igång på en minut

overview-mockup.png

Backas av

En av Sveriges mest lovande start-ups

Copyright © 2020-2024 Optimize Savings AB. Högkvarter: Stockholm, Sweden. Alla rättigheter reserverade. Optimize Savings AB. Medborgarplatsen 25, 118 72, Stockholm. Organisationsnummer:559249-2192

QR Link to App Store