Vad är en aktiv fond?

Investera

12th January 2023

Vad är en aktiv fond?

En aktiv fond är en typ av investeringsfond som förvaltas av en professionell förvaltare eller ett team av förvaltare. Syftet med en aktiv fond är att få en bättre avkastning än det allmänna marknadsindexet genom att välja ut individuella aktier, obligationer och andra tillgångar baserat på en grundlig undersökning och analys.

En aktiv fond skiljer sig från en passiv fond, som bara följer ett specifikt index och inte gör någon egen research eller val av tillgångar.

Förvaltaren eller teamet för en aktiv fond kommer att använda en mängd olika verktyg och metoder för att välja ut de mest lönsamma tillgångarna. Detta kan inkludera att granska finansiella rapporter, intervjua företagsledningar, och följa globala ekonomiska trender. Genom att göra en grundlig undersökning och välja tillgångar som tror kommer att prestera bättre än marknaden som helhet, hoppas förvaltaren eller teamet att kunna generera en högre avkastning för fondens investerare.

Det är viktigt att notera att det inte finns någon garanti för att en aktiv fond kommer att prestera bättre än ett index eller en passiv fond. Förvaltaren eller teamet kan göra dåliga investeringsbeslut, och det finns också en viss mängd risker och osäkerhet inblandade i alla investeringar.

Det finns också avgifter och kostnader för att förvalta en aktiv fond, som kan minska fondens avkastning. Dessa avgifter är vanligtvis högre än för passiva fonder.

Således, en aktiv fond är en typ av investeringsfond som förvaltas av en professionell förvaltare eller ett team som försöker att generera en högre avkastning genom att välja ut individuella tillgångar baserat på egen research och analys. Men det finns ingen garanti för att det alltid kommer att prestera bättre än passiva fonder och det finns också avgifter och kostnader för att förvalta fonden.

Gillade du inlägget?

Dela gärna på sociala medier ❤️

Vill du läsa mer?

Fler artiklar från Alwybloggen

Informationen på Alwybloggen utgör inte tillhandahållande av ekonomisk rådgivning och du är alltid själv ansvarig för din ekonomi och de beslut du tar när det kommer till din ekonomi. Allt användande av informationen på Alwybloggen sker därmed på egen risk. Alwy friskriver sig ansvar för det resultaten som kan bli följden av att en användare på olika sätt nyttjar den information som presenteras på Alwybloggen.

Just nu

Testa gratis i 7 dagar!

Ingen bindningstid

Kom igång på en minut

overview-mockup.png

Backas av

En av Sveriges mest lovande start-ups

Copyright © 2020-2024 Optimize Savings AB. Högkvarter: Stockholm, Sweden. Alla rättigheter reserverade. Optimize Savings AB. Medborgarplatsen 25, 118 72, Stockholm. Organisationsnummer:559249-2192

QR Link to App Store