Vad är absolut avkastning?

Investera

7th March 2023

Vad är absolut avkastning?

Absolut avkastning är en investeringsstrategi som syftar till att generera positiv avkastning oavsett om marknaden går upp eller ner. Detta skiljer sig från en relativ avkastningstrategi, där målet är att överträffa en jämförelseindex, som till exempel S&P 500.

En absolut avkastningstrategi kan användas av investerare som vill minska risken för sina portföljer. Genom att investera i tillgångar som inte korrelerar starkt med marknaden, kan investerare minska risken för stora förluster om marknaden går ner. Tillgångar som guld, fastigheter och obligationer kan vara bra val för en absolut avkastningstrategi eftersom de kan fungera som säkra hamnar när aktiemarknaden är volatil.

En annan typ av absolut avkastningstrategi är en som använder sig av hedgefonder. Hedgefonder är privata investeringsfonder som har möjlighet att använda sig av olika strategier för att generera avkastning, inklusive att satsa både på och emot marknaden. Genom att använda sig av olika strategier och tekniker kan hedgefonder generera positiv avkastning oavsett hur marknaden går.

En fördel med absolut avkastning är att investerare kan ha en mer förutsägbar avkastning, oavsett marknadsvolatilitet. Detta kan göra det lättare att planera för framtiden och hantera portföljen.

Men det finns också nackdelar med absolut avkastning. En av de största utmaningarna är att det kan vara svårt att hitta tillgångar som genererar avkastning oavsett marknadsförhållanden. Detta kan leda till höga kostnader för att hitta och analysera potentiella investeringar.

En annan utmaning är att det kan vara svårt att hitta investeringsstrategier som fungerar över tid. Vad som fungerar idag kanske inte fungerar imorgon, och investerare måste vara beredda att justera sin strategi när marknadsvillkoren förändras.

Sammanfattningsvis kan absolut avkastning vara en användbar strategi för att minska risken och uppnå mer förutsägbar avkastning. Men det finns också utmaningar som måste övervinnas för att vara framgångsrik. Investerares behov och mål bör alltid beaktas vid beslut om val av investeringsstrategi.

Gillade du inlägget?

Dela gärna på sociala medier ❤️

Vill du läsa mer?

Fler artiklar från Alwybloggen

Informationen på Alwybloggen utgör inte tillhandahållande av ekonomisk rådgivning och du är alltid själv ansvarig för din ekonomi och de beslut du tar när det kommer till din ekonomi. Allt användande av informationen på Alwybloggen sker därmed på egen risk. Alwy friskriver sig ansvar för det resultaten som kan bli följden av att en användare på olika sätt nyttjar den information som presenteras på Alwybloggen.

Just nu

Testa gratis i 7 dagar!

Ingen bindningstid

Kom igång på en minut

overview-mockup.png

Backas av

En av Sveriges mest lovande start-ups

Copyright © 2020-2024 Optimize Savings AB. Högkvarter: Stockholm, Sweden. Alla rättigheter reserverade. Optimize Savings AB. Medborgarplatsen 25, 118 72, Stockholm. Organisationsnummer:559249-2192

QR Link to App Store