Baisse – vad betyder det?

Investera

6th March 2023

Baisse – vad betyder det?

Baisse är en term som används inom finansvärlden för att beskriva en negativ eller nedåtgående trend på en finansiell marknad eller för en enskild investering. Uttrycket baisse kommer från det franska ordet “baisser”, som betyder “att sänka” eller “att minska”. När en marknad eller investering är i baisse, betyder det att det finns en ökande oro för att priset kommer att sjunka ytterligare.

En baissetrend kan påverka olika typer av investeringar, som till exempel aktier, obligationer, råvaror och valutor. Om en aktie befinner sig i baisse, innebär det att dess pris har minskat över en längre period, vilket kan orsakas av faktorer som en nedgång i företagets försäljning eller lönsamhet, en allmän nedgång på den övergripande aktiemarknaden eller en brist på investerarförtroende.

En baissetrend kan ha en negativ inverkan på investerare som äger investeringar som befinner sig i en sådan trend, eftersom deras portföljvärde kan minska. Investorer som tror att en marknad eller investering kommer att fortsätta att falla kan välja att ta en kort position genom att sälja sina investeringar i förväntan om att köpa tillbaka dem senare till ett lägre pris och därigenom tjäna en vinst.

Det är viktigt att förstå att baissetrender är vanliga inom finansmarknaderna och är en normal del av marknadscykeln. Investeringar kan inte alltid öka i värde och det är viktigt att ha en diversifierad portfölj för att minska risken för förluster. Det är också viktigt att ha en investeringsplan och att inte agera på känslor eller impulser baserat på marknadsreaktioner.

Sammanfattningsvis är baisse ett uttryck som används inom finansvärlden för att beskriva en negativ eller nedåtgående trend på en finansiell marknad eller för en enskild investering. En baissetrend kan orsakas av olika faktorer och kan ha en negativ inverkan på investerare. Det är viktigt att ha en diversifierad portfölj och en investeringsplan för att hantera risken för förluster under en baissetrend.

Gillade du inlägget?

Dela gärna på sociala medier ❤️

Vill du läsa mer?

Fler artiklar från Alwybloggen

Informationen på Alwybloggen utgör inte tillhandahållande av ekonomisk rådgivning och du är alltid själv ansvarig för din ekonomi och de beslut du tar när det kommer till din ekonomi. Allt användande av informationen på Alwybloggen sker därmed på egen risk. Alwy friskriver sig ansvar för det resultaten som kan bli följden av att en användare på olika sätt nyttjar den information som presenteras på Alwybloggen.

Just nu

Testa gratis i 7 dagar!

Ingen bindningstid

Kom igång på en minut

overview-mockup.png

Backas av

En av Sveriges mest lovande start-ups

Copyright © 2020-2024 Optimize Savings AB. Högkvarter: Stockholm, Sweden. Alla rättigheter reserverade. Optimize Savings AB. Medborgarplatsen 25, 118 72, Stockholm. Organisationsnummer:559249-2192

QR Link to App Store