Kontotyper för investeringar

Investera

9th September 2020

Kontotyper för investeringar

Det finns olika sorters konton du kan använda när du vill börja investera. Du kan exempelvis investera dina pengar via ett aktie- och fondkonto, en kapitalförsäkring (KF) eller ett investeringssparkonto (ISK). Du kan alltså inte handla fonder och aktier via ett vanligt bankkonto utan du behöver ett speciellt konto för dina investeringar. På dessa konton kan du spara i fonder, aktier och andra finansiella produkter. Det finns några saker att tänka på innan du väljer vilken typ av konto du vill ha för dina investeringar. I denna artikel kommer vi gå igenom fördelar och nackdelar mellan de olika kontotyperna.

Osäker på om du ska börja investera? Med Alwys ränta på ränta kalkylator kan du se hur små belopp blir stora över tid och varför det är så viktigt att du kommer igång och börjar investera.

Investeringssparkonto (ISK)

En ISK kan användas för köp av både aktier, fonder och andra finansiella produkter. Med en ISK betalar du en årlig schablonskatt (en årlig procentuell skatt) på värdet av ditt sparande samt på eventuella insättningar till din ISK under året. Skatten dras oavsett om dina investeringar går upp eller ned. Med ett ISK-konto slipper du redovisa vinster och förluster då detta redovisas automatiskt av din bank. Tänk på! Äger du utländska aktier i din ISK så behöver du betala skatt på eventuella utländska utdelningar som du mottager.

Den statliga insättningsgarantin gäller för oinvesterade pengar på kontot och det statliga investerarskyddet gäller för de värdepapper som du innehar på ditt ISK-konto.

Fördelar med ett ISK-konto

1 – Ingen reavinstskatt (att du måste betala 30% skatt) på dina vinster, utdelningar och ränteintäkter

2 – Enkelt att deklarera då du slipper redovisa vinster och förluster

3 – Du behöver inte betala skatt när du tar ut dina pengar

4 – Om du köper aktier så står du med i ägarlistan vilket gör att du kan delta och rösta på bolagsstämmor om du vill det

5 – Du täcks av den statliga insättningsgarantin och investerarskyddet

Nackdelar med ett ISK-konto

1 – Eventuella förluster är inte avdragsgilla. Det betyder att du inte kan kvitta eventuella förluster mot eventuella vinster som man kan vid ett aktie-/fondkonto. På ett ISK skattas hela innehavet oavsett vinst eller förlust.

2 – Du kan inte flytta in värdepapper så som aktier eller fonder direkt till ett ISK från en annan kontotyp utan bara göra insättningar i form av kontanter. Det går däremot att flytta aktier och fonder mellan två ISK, men tänk på att vissa banker kan ta ut en flyttavgift för detta.

3 – Du betalar skatt även om dina investeringar har gått ned i värde

Kapitalförsäkring (KF)

I en kapitalförsäkring kan du köpa aktier, fonder och andra finansiella produkter. Precis som det låter så är det en typ av försäkring och det kommer med sina för- och nackdelar. Du äger inte fonderna och aktierna själv utan det är försäkringsbolaget som äger dem. Men du har rätt till värdet av ditt sparande.

I en kapitalförsäkring kan du själv bestämma vem som ska få värdet vid ett dödsfall. En fördel med detta är att du kan sätta upp olika villkor för förmånstagaren, såsom att värdet på försäkringen ska anses som enskild egendom.

Kapitalförsäkringar schablonbeskattas, likt en ISK, vilket betyder att vinster, utdelningar och ränteintäkter och uttag är skattefria. Istället dras en schablonskatt varje år.

Överkurs:

På utländska utdelningar så innehålls en källskatt. Denna källskatt kan du få tillbaka på en Kapitalförsäkring men det bygger på att ditt försäkringsbolag sköter nödvändig administration – vi har själva varit med om att man har fått kontakta försäkringsbolaget för att få ut dessa pengar. Det snabbaste försäkringsbolaget betalar ut källskatten efter ca 6 veckor men vanligtvis brukar denna tidsperiod vara mycket längre – runt 2 år.

Fördelar med en kapitalförsäkring

1 – Ingen reavinstskatt (att du måste betala 30% skatt) på dina vinster, utdelningar och ränteintäkter

2 – Enkelt att deklarera då du slipper redovisa vinster och förluster

3 – Möjlighet att välja förmånstagare

4 – Du betalar ingen skatt när du tar ut pengarna från en KF

Nackdelar med en kapitalförsäkring

1 – Eventuella förluster är inte avdragsgilla. Det betyder att du inte kan kvitta eventuella förluster mot eventuella vinster som man kan vid ett aktie-/fondkonto. På ett kapitalförsäkring skattas hela innehavet oavsett vinst eller förlust.

2 – Sparandet omfattas inte av investerarskyddet

3 – Vissa banker tar ut en extra avgift för kapitalförsäkring

4 – Du betalar skatt även om dina investeringar går ned i värde

5 – Du kan inte rösta på bolagsstämman

Aktie- och fondkonto

Ett aktie- och fondkonto är ett konto som du kan handla aktier, fonder och andra finansiella produkter med. Här beskattas du istället med reavinstskatt (30 % av vinsten vid försäljning) på eventuella ränteintäkter och utdelningar och inte en schablonskatt. Till exempel: Köper du en fond som sedan stiger i värde så betalar du 30% skatt på mellanskillnaden på vad du köpte fonden för och vad du sålde den för.

Du får kvitta dina vinster och förluster, det vill säga att om du gått plus på en investering och minus på en annan så får du kvitta dem mot varandra och bara betala skatt på den faktiska vinsten. Du betalar bara skatt när du säljer dina värdepapper.

Det statliga investerarskyddet gäller för detta konto.

Fördelar med ett aktie- och fondkonto

1 – Kan kvitta vinster mot förluster

2 – Du betalar ingen skatt förrän du säljer dina värdepapper

3 – Du står som ägare för dina värdepapper (precis som på ett ISK)

Nackdelar med ett aktie- och fondkonto

1 – Kan vara krångligt att deklarera

2 – Betalar 30% skatt på dina vinster

3 – Betalar 30% skatt på utdelningar och ränteintäkter

Sammanfattning

Om du är ute efter att börja investera och är osäker på vilket konto som är bäst för dig, så är ett ISK generellt sätt fördelaktigt för de allra flesta. Skatten blir ofta lägre och du behöver inte deklarera dina vinster och förluster.

Gillade du inlägget?

Dela gärna på sociala medier ❤️

Vill du läsa mer?

Fler artiklar från Alwybloggen

Informationen på Alwybloggen utgör inte tillhandahållande av ekonomisk rådgivning och du är alltid själv ansvarig för din ekonomi och de beslut du tar när det kommer till din ekonomi. Allt användande av informationen på Alwybloggen sker därmed på egen risk. Alwy friskriver sig ansvar för det resultaten som kan bli följden av att en användare på olika sätt nyttjar den information som presenteras på Alwybloggen.

Just nu

Testa gratis i 7 dagar!

Ingen bindningstid

Kom igång på en minut

overview-mockup.png

Backas av

En av Sveriges mest lovande start-ups

Copyright © 2020-2024 Optimize Savings AB. Högkvarter: Stockholm, Sweden. Alla rättigheter reserverade. Optimize Savings AB. Medborgarplatsen 25, 118 72, Stockholm. Organisationsnummer:559249-2192

QR Link to App Store