Alwy välkomnar Nordeas fonder till fondtorget!

Investera

15th July 2022

Alwy välkomnar Nordeas fonder till fondtorget!

Hos Alwy kan du spara i fonder från flera olika bolag helt utan provisioner, så kallade kickbacks. Istället för att behålla provisionerna själva så betalar vi ut dessa till dig som användare. På så sätt får du lägre avgifter och du får behålla en större del av kakan själv. Vi välkomnar nu Nordeas fonder till fondtorget och i detta blogginlägg kan du läsa mer om de olika fonderna som du kan handla hos Alwy.

Alla investeringar i fonder innebär en risk och ditt sparande kan både öka och minska i värde.

Informationen nedan är tagen från Nordeas hemsida och du finner mer information om fonden i inloggat läge på alwy.se.

Nordea Alfa

En  kaktiefond som huvudsakligen placerar på den svenska aktiemarknaden i ett koncentrerat urval aktier. Fonden kan också placera upp till 25 procent av fondförmögenheten på de övriga nordiska aktiemarknaderna. Genom en ingående analys av företagen försöker förvaltningen hitta aktier som är undervärderade oberoende av bransch e ller sektor. Placeringarna är långsiktiga och fonden har innehav i ca 30 företag där antalet kan variera.

Nordea Bostadsobligationsfond

Fonden placerar i svenska räntebärande värdepapper utgivna främst av svenska staten, bostadsinstitut, företag med hög kreditvärdighet samt kan även placera i värdepapper utgivna av kommuner och landsting. Fonden får placera upp till 25 % av fondförmögenheten i europeiska räntebärande värdepapper. Fonden får även placera på konto i kreditinstitut.

Nordea Global Passiv Tillväxt

Fonden är en aktiefond som eftersträvar att generera en avkastning som motsvarar utvecklingen av jämförelseindexet. Fonden placerar i en del av bolagen i indexet. Fonden förvaltar kostnader och likviditet genom att placera i den bästa möjliga kombinationen av bolagen i jämförelseindexet. Fonden gör huvudsakligen direkta aktieplaceringar. I annat fall kan fonden göra placeringarna via aktie- och indexderivativ. Det kan uppkomma skillnader mellan fondandelens avkastning och värdeutvecklingen i jämförelseindexet bland annat eftersom fonden följer Nordeas principer för ansvarsfulla investeringar, vilket innebär att vissa aktier som ingår i indexet kan komma att exkluderas.

Nordea Kinafond

En aktiefond som placerar i kinesiska företag och i företag som har övervägande del av sin verksamhet mot marknaderna i Kina. Genom en ingående analys av företagen försöker förvaltningen hitta aktier som är undervärderade oberoende av bransch eller sektor. Placeringarna är långsiktiga och fonden har innehav i ca 50 företag där antalet kan variera.

Nordea Nordamerika

En aktiefond som huvudsakligen placerar på aktiemarknaderna i Nordamerika. Fonden kan också placera på aktiemarknaderna i Mexiko, Central- och Sydamerika. Placeringarna görs i ett urval av aktier där både en avvägning mellan olika branscher och enskilda företag spelar in. Fonden har innehav i ca 50 företag där antalet kan variera.

Nordea Obligationsfond

En räntefond som huvudsakligen placerar i svenska räntebärande värdepapper med lång räntebindningstid utgivna av svenska staten, kommuner, landsting, kreditinstitut samt företg med hög kreditvärdighet. Dessutom kan fonden placera en mindre del utgivna i svenska kronor av europeiska emittenter.

Nordea Realräntefond

En räntefond som placerar i realränteobligationer, det vill säga obligationer som är skyddade mot inflation. Fonden placerar främst i realränteobligationer utgivna av svenska staten, kommuner, kreditinstitut och företag med högt kreditbetyg. Fonden kan även placera i obligationer utgivna av OECD-länder.

Nordea Småbolagsfond Norden

En aktiefond som huvudsakligen placerar i små och medelstora företag på den nordiska aktiemarknaden. Med små och medelstora företag menas företag med ett marknadsvärde på högst 0,5 procent av de nordiska aktiemarknadernas sammanlagda marknadsvärde. Aktierna väljs ut med stor omsorg och möten med företagen är en viktig del av förvaltningsteamets analysarbete. Aktieurvalet bygger på fundamental analys och syftar inte till att uppnå en viss sammansättning mellan olika sektorer eller länder. Förvaltaren söker efter företag som har en tydlig affärsmodell, en stark ledning, starka ägare och en god ekonomi. Fonden har innehav i ett brett urval av företag.

Nordea Småbolagsfond Sverige

En aktiefond som huvudsakligen placerar i små och medelstora företag på den svenska aktiemarknaden. Med små och medelstora företag menas företag med ett marknadsvärde som är högst 1 procent av det totala värdet av den svenska aktiemarknaden. Fonden har även möjlighet att placera upp till 10 procent i små och medelstora företag noterade på de övriga nordiska aktiemarknaderna. Aktierna väljs ut med stor omsorg och möten med företagen är en viktig del av förvaltningsteamets analysarbete. Aktieurvalet bygger på fundamental analys och syftar inte till att uppnå en viss sammansättning mellan olika sektorer. Förvaltaren söker efter företag som har en tydlig affärsmodell, en stark ledning, en stark ägare och en god ekonomi. Fonden har innehav i ca 60 företag där antalet kan variera.

Nordea Stabil

En blandfond som placerar globalt i aktier och aktierelaterade instrument, räntebärande värdepapper och i andra fonder. Fondens aktiedel består av så kallade stabila aktier i företag som historiskt sett haft stabil vinst och kursutveckling jämfört med marknaden i stort. Räntedelen består främst av obligationer utgivna av kreditinstitut med hög kreditvärdighet. Upp till 40 procent av fondförmögenheten får placeras i obligationer med en låg eller mycket låg kreditvärdighet. Hur stor del de aktierelaterade placeringar utgör beror på förvaltarens bedömning av marknadens utveckling.

Nordea Sverige Passiv

En aktiefond som följer utvecklingen i OMX Stockholm Benchmark Cap, men som har möjlighet att utesluta bolag som finns på Nordeas exkluderingslista.

Nordea Swedish Bond Stars

En räntefond som huvudsakligen placerar i svenska räntebärande värdepapper med hög kreditvärdighet. Urvalet av värdepapper baseras på en kombination av finansiell analys och ESG-analys, hur bolagen hanterar risker och möjligheter när det gäller miljö, sociala frågor samt bolagsstyrning. Den genomsnittliga räntebindningstiden för innehaven i fonden är högst tre år, men riktvärdet är två år.

Nordea Swedish Stars

En aktiefond som placerar på den svenska aktiemarknaden samt upp till 25 procent av fondförmögenheten på de övriga nordiska aktiemarknaderna. I Nordeas Stars-fonder baseras urvalet av aktier på en kombination av finansiell analys och analys av hur företagen hanterar risker och möjligheter när det gäller miljö, sociala frågor samt bolagsstyrning. Fonden har innehav i ca 40 företag där antalet kan variera.

Är du intresserad av att köpa någon av Nordeas fonder? Logga in på Alwy och kom igång redan idag.

Gillade du inlägget?

Dela gärna på sociala medier ❤️

Vill du läsa mer?

Fler artiklar från Alwybloggen

Informationen på Alwybloggen utgör inte tillhandahållande av ekonomisk rådgivning och du är alltid själv ansvarig för din ekonomi och de beslut du tar när det kommer till din ekonomi. Allt användande av informationen på Alwybloggen sker därmed på egen risk. Alwy friskriver sig ansvar för det resultaten som kan bli följden av att en användare på olika sätt nyttjar den information som presenteras på Alwybloggen.

Just nu

Testa gratis i 7 dagar!

Ingen bindningstid

Kom igång på en minut

overview-mockup.png

Backas av

En av Sveriges mest lovande start-ups

Copyright © 2020-2024 Optimize Savings AB. Högkvarter: Stockholm, Sweden. Alla rättigheter reserverade. Optimize Savings AB. Medborgarplatsen 25, 118 72, Stockholm. Organisationsnummer:559249-2192

QR Link to App Store