Alwy välkomnar Carnegie fonder till fondtorget!

Investera

9th May 2022

Alwy välkomnar Carnegie fonder till fondtorget!

Hos Alwy kan du spara i fonder från flera olika bolag helt utan provisioner, så kallade kickbacks. Istället för att behålla provisionerna själva så betalar vi ut dessa till dig som användare. På så sätt får du lägre avgifter och du får behålla en större del av kakan själv. Vi välkomnar nu Carnegie fonder till fondtorget och i detta blogginlägg kan du läsa mer om de olika fonderna som du kan handla hos Alwy.

Alla investeringar i fonder innebär en risk och ditt sparande kan både öka och minska i värde.

Informationen nedan är tagen från Carnegies hemsida och du finner mer information om fonden i inloggat läge på alwy.se.

Carnegie All Cap
En Sverigefond som är Svanenmärkt och har hållbarhet som mål

Carnegie All Cap är en fond för den som vill investera extra hållbart. Fonden är en Svanenmärkt fond, med hårda krav och oberoende granskning utförd av Miljömärkning Sverige AB. Det är en så kallad Artikel 9-fond, vilket innebär att fonden har hållbara investeringar som mål. Man investerar i bolag på den svenska marknaden med produkter, tjänster och lösningar för ett mer hållbart samhälle.

Carnegie Asia
Snabbväxande ekonomier med framtidens företag

Carnegie Asia är fonden för den som tror på kraften i en ung och allt mer välutbildad befolkning med stort konsumtionsbehov. Nästan halva jordens befolkning bor i Asien, och trots en fantastisk tillväxt de senaste två decennierna har Asien en fortsatt mycket stor potential.

Genom Carnegie Asia investerar man i ungefär 30 expansiva företag. Dessutom får man exponering mot spännande nya marknader som inte erbjuds i en traditionell Asienfond.

Carnegie Corporate Bond
Carnegies mest populära räntefond

Carnegie Corporate Bond erbjuder ett räntesparande med lite högre risk, men samtidigt med större möjligheter till avkastning. Fonden lånar långsiktigt ut pengar till svenska och nordiska företag och får tillbaka i form av återkommande räntor.

Fonden är fokuserad på obligationer från företag i hela Norden. Det kan vara finska skogsbolag, norska shippingbolag och svenska industribolag. Nordiska företag är ofta välskötta och har bra marknadsföringspositioner och tillförlitlig informationsutgivning.

Carnegies fastighetsfond Norden
Nordens bästa fastighetsbolag ger dig realtillgångar i sparandet

Carnegie Fastighetsfond Norden investerar i fastighetsaktier på den nordiska aktiemarknaden. Man investerar långsiktigt, huvudsakligen i renodlade fastighetsbolag där bolagen huvudsakligen äger färdigställda fastigheter.

Fonden kan även investera i entreprenad och byggbolag, det vill säga bolag som uppför till exempel byggnader och infrastruktur. Carnegie gör sin egna analys och letar efter välskötta företag med starka balansräkningar och en stor potential.

Carnegie Global Quality Companies
Investerar långsiktigt i några av världens bästa och tryggaste företag, med starka marknadspositioner och goda framtidsutsikter

Carnegie Global Quality Companies söker efter kombinationen av hög uthållig tillväxt, hög uthållig lönsamhet samt konjunkturkänslighet. Sådana bolag hittar man ofta hos globala marknadsledare verksamma inom tillväxtindustrier. Den långsiktiga dynamiken hos denna typ av framtidsföretag skar över tid ett enormt aktieägarvärde.

Fonden innehåller några av världens mest etablerade varumärken och passar den som vill ha en trygg grundsten i en långsiktig investeringsportfölj.

Carnegie Indienfond A
Carnegie Indienfond erbjuder exponering mot en av världens mest spännande tillväxtmarknader

Indien har det senaste decenniet etablerat sig som en ekonomisk stormakt med oerhört hög tillväxt. Landet har goda förutsättningar att fortsätta växa där tillväxten i landets ekonomi drivs av inhemsk efterfrågan och strukturella teman som konsumtion, investeringar i infrastruktur, outsourcing av produktion samt utländska direktinvesteringar. Carnegie Indienfond har valt ut ungefär 30 bolag som drar nytta av tillväxten.

Carnegie Investment Grade A
Räntefond som lånar ut pengar till hållbara nordiska företag med höga kreditbetyg

Carnegie Investment Grade är en räntefond som investerar i företagsobligationer med stort hållbarhetsfokus och höga kreditbetyg. Fonden investerar i hållbara bolag som har en lägre risknivå då frågor som berör miljö, socialt ansvar och affärsetik är integrerade i verksamheten.

Man fokuserar på bolag med kapitalstarka och långsiktiga ägare som har förutsättning att stötta och utveckla sina bolag. Även bolag som arbetar för att höja sinakreditbetyg, vilket gynnar andelsägarna samt bolag som är rustade för att klara svårare affärsklimat.

Carnegie Likviditetsfond A

Carnegie Likviditetsfond är en korträntefond som investerar i välkända nordiska företag. Fonden är ett alternativ till den som vill använda sina sparade pengar inom en snar framtid. Fonden placerar i räntepapper och andra instrument utfärdade av stat, företag, bostadsinstitut, kommuner och landsting.

Carnegie Listed Infrastructure A
Är en global aktiefond som investerar långsiktigt i bolag med koppling till hållbar infrastruktur

Carnegie Listed Infrastructure är en fond för den som vill investera i omställningen till ett hållbart samhälle och ser det växande behovet av hållbar infrastruktur. Fonden fokuserar på bolag som har stabila kassaflöden och är oberoende av konjunkturens svängningar. Det är bland annat företag inom järnvägar, telekommaster, återvinning och vattenrening.

Fonden är en så kallad Artikel 9-fond, vilket innebär att man har hållbara investeringar som mål.

Carnegie Listed Private Equity A
Investerar globalt i börsnoterade private equity-bolag med stor spridning över olika branscher och geografier

Fonden är för den som ser möjligheterna i ett unikt tillgångsslag som tidigare varit tillgängligt endast för stora investerare. Man tar rygg på några av världens bästa investerare och förvaltare genom noga utvalda private equity-bolag.

Den här fonden tror på idén om god spridning mellan branscher och geografier. Carnegie Listed Private Equity investerar i ett 30-tal bolag som tillsammans äger hundratals bolag runt om i världen.

Carnegie Obligationsfond A

Carnegie Obligationsfond är en räntefond som huvudsakligen investerar i värdepapper utgivna av stat, kommun eller kreditinstitut med god likviditet och hög kreditvärdighet. Fondens placeringar ska ha svensk anknytning genom att det finansiella instrumentet är utgivet i svenska kronor. De räntebärande värdepapper fonden placerar i ska lägst ha kreditvärderingsbetyget BBB- eller motsvarande för längre placeringar och lägst A-1 eller K-1 eller motsvarande för kortare placeringar.

Carnegie Småbolagsfond A

Carnegie Småbolagsfond investerar i mindre bolag på Stockholmsbörsen. Mindre bolag har historiskt haft en starkare kursutveckling än större företag, de har större möjligheter att växa och blir oftare uppköpta. Detta påverkar i regel kursen positivt samtidigt som vinsttillväxten för småbolagen generellt sett är högre än för stora bolag. Carnegie Småbolagsfond gör sin egna analys och letar efter välskötta företag med starka balansräkningar och en stor potential.

Carnegie Strategifond A
Både aktier och företagsobligationer, Carnegies mest populära fond för pensionssparande

Carnegie Strategifond investerar i nordiska aktier med hög direktavkastning och företagsobligationer med hög ränta. Fonden har funnits sedan 1988 och är populär hos människor ”mitt i livet”. Den är även extra populär i pensionssparande, både tjänstepension och premiepension.

Carnegie Sverigefond A
Carnegies allra mest populära fond, investerar i Sveriges bästa bolag för långsiktigt sparande

Carnegie Sverigefond investerar i svenska börsnoterade aktier och innehåller landets bästa och mest stabila bolag. Man investerar långsiktigt i värdebolag – bolag med hållbara verksamheter, starka balansräkningar och goda utdelningsmöjligheter.

Carnegie Sverigefond har funnits i drygt 30 år och har hela tiden varit aktivt förvaltad. Fonden används ofta som bas i ett långsiktigt sparande.

Carnegie Vega A
Erbjuder en valutasäkrad hedgefondportfölj med ledande globala förvaltare som beaktar och integrerar hållbarhet

Carnegie Veta investerar med ledande globala hedgefondförvaltare som beaktar och integrerar hållbart. Portföljen valutasäkras för att minimera oönskad risk. Fonden är konstruerad för att erbjuda ett attraktivt substitut till räntebärande placeringar genom låg följsamhet med aktier.

Många hedgefondstrategier tenderar att ta alltför mycket marknadsrisk och Carnegie Vega fokuserar endast på strategier som erbjuder låg systematisk marknadsexponering.

Är du intresserad av att köpa någon av Carnegies fonder? Logga in på Alwy och kom igång redan idag.

Gillade du inlägget?

Dela gärna på sociala medier ❤️

Vill du läsa mer?

Fler artiklar från Alwybloggen

Informationen på Alwybloggen utgör inte tillhandahållande av ekonomisk rådgivning och du är alltid själv ansvarig för din ekonomi och de beslut du tar när det kommer till din ekonomi. Allt användande av informationen på Alwybloggen sker därmed på egen risk. Alwy friskriver sig ansvar för det resultaten som kan bli följden av att en användare på olika sätt nyttjar den information som presenteras på Alwybloggen.

Just nu

Testa gratis i 7 dagar!

Ingen bindningstid

Kom igång på en minut

overview-mockup.png

Backas av

En av Sveriges mest lovande start-ups

Copyright © 2020-2024 Optimize Savings AB. Högkvarter: Stockholm, Sweden. Alla rättigheter reserverade. Optimize Savings AB. Medborgarplatsen 25, 118 72, Stockholm. Organisationsnummer:559249-2192

QR Link to App Store