Mitu maksab eluase
kuus? 🏠

Kinnisvara väärtus

Sularahakannatus

Lahenduslik sissetulek

Laenu intress

Tasu / Hoolduskulu

Igakuine kulu

985 kr

(1 193 kr pärast intressimahaarvamist)

Intressikulu

693 kr

Amortisatsioon

400 kr

Hooldus / Tasu

100 kr

Laenu ja väärtuse suhe

80,00 %

Intressimahaarvamine

−208 kr

QR Link to App Store