Vad är ett världsindex?

Investera

16th April 2021

Vad är ett världsindex?

Vad är egentligen ett världsindex och varför rapporteras det om de procentuella förändringarna på morgonnyheterna, twitter och via andra informationskällor? I detta inlägg går vi igenom vad ett världsindex är, hur ett världsindex används och vilka världsindex som finns.

Vad är då ett världsindex?

Syftet med ett index är att ge en indikation och i detta fallet är syftet att indikera värdet av de bolagen som utgör indexet. Ett index ger alltså en samlad bild av utvecklingen hos flera bolag. För en investerare eller någon som sparar i aktier och fonder är ett index ett bra sätt att få en överblick över hur de globala, regionale eller nationella marknaderna har förändrats. T ex genom att jämföra ett Asienindex med ett globalindex kan du direkt se hur Asien har utvecklat sig jämfört med det globala indexet. När dem på nyheterna pratar om Stockholmsbörsen så pratar dem oftast om indexet OMX30 som består av de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen.

Vilka globala index finns det?

MSCI World Index är det mest väletablerade globala indexet för den som vill skaffa sig en uppfattning om hur världsekonomin och de finansiella marknaderna har utvecklats. Detta indexet följer utvecklingen av börserna i 23 olika länder runt om i världen och innehåller totalt ungefär 1600 bolag. Utöver MSCI World Index så finns det flera världsindex som man kan välja från och några av dessa är FTSE all-world Index, S&P Global 1200 Index med flera.

Vilka regionala index finns det?

Om man bara vill se hur börserna har utvecklat sig i en specifik region som t ex EU eller i Asien så kan ett regionalt index användas istället för att kolla på ett globaltindex. Den stora fördelen med ett regionalt index är, oväntat nog, att det bara inkluderar bolag från den regionen och därmed exkluderar den irrelevanta bolag som inte är av intresse. Det finns index för varje region och du kan hitta index för Asien, Sydamerika, Nordamerika, Europa, Afrika, Mellanöstern och även Oceanien.

Vilka nationella index finns det?

När du vill veta hur ekonomi i ett land utvecklas så kan du använda dig av ett nationellt index. Ett nationellt index fungerar precis som ett globalt eller ett regionaltindex. När dem pratar om börserna på nyheterna så använder dem sig av följande index:

OMX30
Kallas ofta för Stockholmsbörsen och det är OMX30 som nyheterna refererar till när de säger om börsen har gått upp eller ned på kvällsnyheterna.

S&P 500
Avspeglar värdeutvecklingen i ungefär 70% av de amerikanska börserna. Investerare använder sig av detta indexet för att få en uppfattning om hur den amerikanska ekonomin utvecklar sig som helhet då det innehåller så pass många olika bolag och branscher.

FTSE 100
Avspeglar värdeutvecklingen för de 100 högst värderade bolagen på Londonbörsen. Ger en bra indikation på hur aktiemarknaden i London värderas.

Det finns extremt många olika regionala index som följer ett urval av bolag, branscher, länder eller regioner. Beroende på vad du vill jämföra så finns det olika index att tillgå för jämförelsen.

Sammanfattning

Ett index följer utvecklingen av finansiella produkter i en region. Indexen kan antingen vara globala, regionala eller nationella beroende på vilket index det är. Index kan användas för att skapa en överblick / helhetsbild över hur marknaderna utvecklas och det används ofta för att jämföra olika regioner och länder mot varandra.

Gillade du inlägget?

Dela gärna på sociala medier ❤️

Vill du läsa mer?

Fler artiklar från Alwybloggen

Informationen på Alwybloggen utgör inte tillhandahållande av ekonomisk rådgivning och du är alltid själv ansvarig för din ekonomi och de beslut du tar när det kommer till din ekonomi. Allt användande av informationen på Alwybloggen sker därmed på egen risk. Alwy friskriver sig ansvar för det resultaten som kan bli följden av att en användare på olika sätt nyttjar den information som presenteras på Alwybloggen.

Just nu

Testa gratis i 7 dagar!

Ingen bindningstid

Kom igång på en minut

overview-mockup.png

Backas av

En av Sveriges mest lovande start-ups

Copyright © 2020-2024 Optimize Savings AB. Högkvarter: Stockholm, Sweden. Alla rättigheter reserverade. Optimize Savings AB. Medborgarplatsen 25, 118 72, Stockholm. Organisationsnummer:559249-2192

QR Link to App Store