Vad är en ISK?

Investera

8th September 2020

Vad är en ISK?

På ett investeringssparkonto (ISK) kan du investera och spara i aktier, fonder och andra finansiella produkter. Ditt sparande är inte bundet och du kan sälja dina innehav när och hur ofta du vill. Du betalar ingen skatt när du går med vinst istället betalar du en årlig skatt (schablonskatt) som baseras på värdet av ditt sparande.

Den största skillnaden mellan att spara på ett ISK och att spara på ett vanligt aktie- och fondkonto är att du betalar en årlig schablonskatt på ditt sparande istället för att betala skatt de gånger du säljer dina innehav med vinst. På ett ISK kan du inte göra avdrag på skatten om du har sålt med förlust.

När du säljer fonder, aktier och andra finansiella produkter på ditt ISK så behöver du inte ta upp dessa försäljningar i din deklaration – det sköts automatiskt.

Vad kan jag spara i?

På ett ISK kan du spara i kontanter, aktier, fonder och andra finansiella produkter (t.ex. warranter, obligationer och aktieindexobligationer). Du kan enbart handla värdepapper som handlas på en börs (reglerad marknad) eller på en handelsplattform.

Vem kan spara i en ISK?

Ett ISK kan öppnas av privatpersoner som bor och betalar skatt i Sverige. Du kan även öppna ett ISK för personer under 18 år. Du kan inte öppna ett ISK om du är ett företag och kontot kan inte heller samägas av flera personer.

Kan jag föra över mitt tidigare sparande till en ISK?

Ja, du kan föra över fonder, aktier och andra finansiella produkter till ett ISK. Om du flyttar från ett aktie-fondkonto så räknas det som en försäljning och du får skatta för 30 procent på eventuell vinst. Flyttar du ditt sparande från ett ISK till ett annat ISK så kan detta sparande flyttas utan skatteeffekt.

Du kan inte föra över innehav från en kapitalförsäkring till ett investeringssparkonto utan behöver då återköpa kapitalförsäkringen först.

Finns det något skydd?

Ja, värdepapper och pengar som du har på ditt ISK omfattas av insättningsgarantin och investerarskyddet.

Hur beskattas en ISK?

Skatten på ett ISK kallas för schablonskatt. Det betyder att du betalar en årlig skatt som är baserad på ditt totala sparande, inte om dina investeringar har gått med vinst. Du behöver inte ha koll på hur mycket du ska betala i skatt utan det sköter din bank. Informationen kommer att vara förifylld på din deklaration.

Tänk på att du behöver betala skatt även om ditt sparande skulle ha minskat i värde.

Vad finns det för avgifter?

Utöver skatten så tillkommer det olika avgifter. Nästan alla banker erbjuder ISK kostnadsfritt, men du får betala andra avgifter beroende på vad du väljer att fylla ditt ISK med.

Om du sparar i fonder så tar fondbolagen ut en förvaltningsavgift. Denna avgift anges som en årlig procentuell avgift på det belopp som du har investerat i fonden. Detta belopp dras automatiskt från fondens värdeutveckling så du behöver inte göra något. Tänk på att fondens avkastning alltid redovisas efter kostnader så att det ska vara lättare för dig att jämföra. Det kan även tillkomma en ersättning på förvaltningsavgiften och det är en ersättning som din bank får från fondbolaget för att fondbolagets fonder distribueras via banken/nätmäklaren. Det innebär att olika fonder kan kosta olika mycket hos olika banker då det kan skilja sig i hur mycket av denna ersättning som banken behåller och delar med sig av till kund.

Om du sparar i aktier eller andra värdepapper så får du betala ett courtage vid köp och försäljning. Även courtaget skiljer sig mellan banker och det finns ofta flera olika nivåer hos bankerna beroende på hur mycket sparande du har hos dem. Läs mer på Vad betyder courtage?

Avgifter kan nagga ditt sparkapital i kanten så ta reda på vilka avgifter som gäller innan du väljer var du vill ha ditt ISK.

Vad finns det för nackdelar med en ISK?

Även fast ISK är ett smidigt sätt att investera på så finns det vissa nackdelar som kan vara bra att känna till.

1 – Du behöver betala skatt på ditt ISK även om dina investeringar skulle gå med förlust. Du kan inte heller göra skatteavdrag om du har sålt dina värdepapper med förlust. Detta betyder att du måste spara i sådana värdepapper som ger dig möjlighet till vinst – att spara i kontanter i ett ISK är inte fördelaktigt då du behöver betala skatt på pengar som inte växer.

2 – Du betalar skatt på alla insättningar så du ska undvika att frekvent sätta in och ta ut pengar från ditt ISK.

3 – Som företag får du inte öppna ett ISK utan du får istället investera via en kapitalförsäkring eller ett aktie- och fondkonto.

Skillnader mellan en ISK och en kapitalförsäkring?

Ett ISK och en kapitalförsäkring har flera likheter men även en hel del olikheter.

En kapitalförsäkring är ett sparande i en försäkring och det innebär att sparande i försäkringen ägs av ett försäkringsbolag. När du sparar i en kapitalförsäkring har du en fordran på försäkringsbolaget som motsvarar ditt sparbelopp. Läs mer på Vad är en kapitalförsäkring?

Då försäkringsbolaget står som ägare kan du inte rösta på bolagsstämmor, om du har aktier gäller inte investerarskyddet.

Ett ISK är ingen försäkring utan ett konto som erbjuds av värdepappersbolag, fondbolag och banker. Med ett ISK äger du själv investeringarna på kontot. Det innebär att om du har aktier på ditt ISK kan du rösta på bolagsstämmor och dina värdepapper och pengar som du har på ditt ISK omfattas av investerarskyddet och insättningsgarantin.

När det kommer till skatten så beskattas både ISK och kapitalförsäkring genom en schablonbeskattning men underlaget för denna skatt räknas ut på olika sätt.

Sammanfattning

ISK är en bra sparform som passar de allra flesta och gör det lättare för privatpersoner att komma igång med investeringar. Det mesta sköter sig själv och det enda du behöver göra är att se till att du sparar regelbundet så att du kan nå dina mål.

Med Alwys ränta på ränta kalkylator kan du enkelt se hur ett sparande kan växa sig stort över tid!

Gillade du inlägget?

Dela gärna på sociala medier ❤️

Vill du läsa mer?

Fler artiklar från Alwybloggen

Informationen på Alwybloggen utgör inte tillhandahållande av ekonomisk rådgivning och du är alltid själv ansvarig för din ekonomi och de beslut du tar när det kommer till din ekonomi. Allt användande av informationen på Alwybloggen sker därmed på egen risk. Alwy friskriver sig ansvar för det resultaten som kan bli följden av att en användare på olika sätt nyttjar den information som presenteras på Alwybloggen.

Just nu

Testa gratis i 7 dagar!

Ingen bindningstid

Kom igång på en minut

overview-mockup.png

Backas av

En av Sveriges mest lovande start-ups

Copyright © 2020-2024 Optimize Savings AB. Högkvarter: Stockholm, Sweden. Alla rättigheter reserverade. Optimize Savings AB. Medborgarplatsen 25, 118 72, Stockholm. Organisationsnummer:559249-2192

QR Link to App Store