Ordlistan för dig som går i tankarna av att köpa eller sälja en bostad

Bostad

4th January 2021

Ordlistan för dig som går i tankarna av att köpa eller sälja en bostad

A

Acceptpris – Det lägsta försäljningspriset som säljaren väljer att godkänna.

Amortering – Ordet innebär att du betalar av på den låneskuld du har. Ditt lån minskar med samma belopp som du amorterar.

Amorteringsfrihet – Tidsperiod när du inte behöver amortera på ditt lån.

Amorteringsplan – Plan som skapas för att du ska veta hur du ska kunna betala av ditt bolån.

Andelslägenhet – När du köper en andelslägenhet så köper du en andel i fastigheten där lägenheten finns. Den ägs av en bostadsrättsförening och här betalar du din andel av föreningens kostnader varje månad.

Annuitetslån – Denna typ av lån har lång löptid och en låg amortering från början. Här betalar du alltid samma summa och ränta när du amorterar, ända fram tills lånet är återbetalat.

Anslutningsavgift – En avgift som du betalar när du behöver ansluta din fastighet till bland annat din kommunalt avlopp, vatten, el och gas.

Arrende – När ägaren till mark låter någon annan använda den eller byggnader på den i utbyte mot en viss avgift som kan betalas per år eller månadsvis.

Avlyft – Byggnadskreditiv är ett sätt att finansiera nybyggnationen av ett hus eller en byggnad. Du betalar då fakturorna som kommer in från bygget allt eftersom med hjälp av en kredit. När bygget är slutbesiktigat så ersätts byggnadskreditivet med ett bottenlån istället och detta kallas för avlyft.

B

Bankvärdering – När man gör denna typ av värdering så går en värderingsman eller mäklare som är godkänd av din bank igenom skicket på din bostad. Det tittas även på försäljningar av bostäder i ditt närområde som liknar din. Utifrån detta kan du få ett mer långsiktigt perspektiv på din bostads värde och ett intyg med din bostads uppskattade marknadsvärde. Detta tar du med dig till banken om du exempelvis ska förhandla om ränta eller låna upp i bostaden.

Belåningsgrad – Detta beskriver hur stor del av din bostads marknadsvärde som det är lån på i procent.

Besiktning – Oftast görs en teknisk/jordabalksbesiktning innan ett fastighetsköp. Vanligast är att den som ska köpa fastigheten vill att en sådan ska utföras, helt enkelt för att vara säker på att man utfört sin så kallade undersökningsplikt. Det är bara en besiktningsman som är godkänd med ansvarsförsäkring och grundliga kunskaper inom byggande som får lov att utföra dessa.

Bindningstid – När du har tagit ett lån och bestämmer att räntan på detta lån ska vara densamma under en bestämd tid så har ditt lån en bindningstid.

Blancolån – Ett lån som har blivit beviljat utan en säkerhet eller borgen. Ofta är räntan högre på dessa lån än på lån som har säkerhet.

Bostadsrätt – När du äger en bostadsrätt så äger du en andel i byggnadens bostadsförening. Du har därmed rätt att använda bostaden som du köper under förutsättning att du uppfyller förpliktelserna gentemot bostadsrättsföreningen. Vid köp av en bostadsrätt så är det alltså en andel i denna förening som du köper, inte lägenheten i sig.

Boendekostnad – Total kostnad för boendet. Här ingår bl.a. räntekostnader, driftskostnad och amortering.

Boendekostnadskalkyl – Denna kalkyl är en beräkning på din totalkostnad för att bo i en lägenhet eller i ett hus. Här inräknas kommande räntekostnad, driftskostnad, skatteeffekter och även belopp som du ska ha kvar att leva på när allt annat är betalt.

Bottenlån – Detta är ett lån där säkerheten finns i en fastighet eller en bostadsrätt. Lånet ger lägre ränta då det innefattar en lägre risk för den som lånar ut pengarna till dig. Det kan uppdelas i flera delar där räntans bindningstider kan variera.

D

Driftskostnad – Här ingår bl.a. kostnaden för vatten, värme, el och försäkring. Det är vad det totalt kostar för din bostad att vara i drift.

Dröjsmålsränta – Om du inte betalat i tid så kommer du att drabbas av denna avgift eftersom du därmed inte följt avtalet.

E

Effektiv ränta – Totala kreditkostnaden (avgifter och ränta) som på ditt lånebelopp benämns som den årliga räntan.

Energideklaration – Ett sätt att kartlägga och dokumentera en bostads energianvändning när den är i bruk.

H

Handpenning – En typ av betalning i förskott som säljaren av bostaden får när man skriver kontrakt. Det är oftast 10% av den så kallade köpeskillingen.

K

Kontantinsats – Detta är den delen av ett bolån som du behöver betala kontant. De flesta långivare kräver att du ska göra detta med minst 15% av köpeskillingen.

Kreditprövning – En bedömning och undersökning av någons ekonomi och betalningsförmåga. Detta måste alla företag som lånar ut pengar och krediter göra.

Kreditupplysning – Ett företags eller ens persons samlade ekonomiska information.

Köpebrev – Det som definierar och reglerar ägandet av viss egendom. Det är handling som är juridiskt bindande.

Köpeskilling – Totala beloppet du betalar vid ett köp.

L

Lagfart – Beviset på att du äger din fastighet.

Lånelöfte – Detta är ett förhandsbesked från din långivare. Här uppges vilken summa du kan komma att få låna till din bostad. Lånelöftet är oftast giltigt i sex månader så länge inte din ekonomi försämras under denna tid.

M

Marknadsvärde – Det pris som marknaden vill betala för en bostad.

P

Pantbrev – Detta fungerar som säkerheten vid ett lån och är ett bevis på det finns en inteckning i din bostad. Ska du köpa bostad och därför låna en större summa pengar, så kommer du att behöva en säkerhet. Du pantsätter alltså en del av bostaden hos banken, som säkerhet.

R

Rörlig ränta – Detta är en ränta som går upp och ner över tid. Hos de allra flesta bankerna så binder man sin rörliga ränta på tre månader åt taget.

S

Skuldebrev – En skriftlig handling som visar att du står i pengaskuld till ett företag eller en person.

Skuldsanering – Detta innebär att du får dina skulder antingen avskrivna eller nedskrivna.

Slutpris – En bostads slutgiltiga pris.

Styrränta – Riksbanken tar denna ränta när de kortsiktigt lånar banker pengar.

T

Taxeringsvärde – Det värde som fastighetsskatten grundas på för din bostad.

Tomträtt – Detta innebär att det är någon annan som äger en tomt som en fastighet är på. Det är oftast kommunen som gör detta och du kan använda tomten om du betalar en så kallad tomträttsavgäld.

Topplån – Detta är ett lån som inte har någon säkerhet. Det används ofta för att kunna täcka delen av ditt lån som inte täcks av bottenlån. Du får idag som mest låna 85% av priset på bostaden och har du inte möjlighet att betala de resterande 15% (din kontantinsats), så kan du istället ta ett topplån. På detta lån så är räntan högre än på ditt bottenlån, eftersom banken saknar säkerhet.

U

Uppläggningsavgift – Den avgift som du får betala för det administrativa arbetet som görs när du ska ta ett lån.

Utgångspris – Priset som skrivs ut i annonsen och som man utgår ifrån vid bostadens försäljning.

Å

Återbetalningskrav – Kravet som du får på återbetalning till kreditgivaren.

Ö

Överbryggningslån – Lån som man tillfälligt kan ta när man ska finansiera en ny bostad och du inte hunnit sälja eller fått in pengar för sin tidigare bostad.

Gillade du inlägget?

Dela gärna på sociala medier ❤️

Vill du läsa mer?

Fler artiklar från Alwybloggen

Informationen på Alwybloggen utgör inte tillhandahållande av ekonomisk rådgivning och du är alltid själv ansvarig för din ekonomi och de beslut du tar när det kommer till din ekonomi. Allt användande av informationen på Alwybloggen sker därmed på egen risk. Alwy friskriver sig ansvar för det resultaten som kan bli följden av att en användare på olika sätt nyttjar den information som presenteras på Alwybloggen.

Just nu

Testa gratis i 7 dagar!

Ingen bindningstid

Kom igång på en minut

overview-mockup.png

Backas av

En av Sveriges mest lovande start-ups

Copyright © 2020-2024 Optimize Savings AB. Högkvarter: Stockholm, Sweden. Alla rättigheter reserverade. Optimize Savings AB. Medborgarplatsen 25, 118 72, Stockholm. Organisationsnummer:559249-2192

QR Link to App Store