Alwy välkomnar Skandia fonder till fondtorget!

Investera

26th July 2022

Alwy välkomnar Skandia fonder till fondtorget!

Hos Alwy kan du spara i fonder från flera olika bolag helt utan provisioner, så kallade kickbacks. Istället för att behålla provisionerna själva så betalar vi ut dessa till dig som användare. På så sätt får du lägre avgifter och du får behålla en större del av kakan själv. Vi välkomnar nu Skandia fonder till fondtorget och i detta blogginlägg kan du läsa mer om de olika fonderna som du kan handla hos Alwy.

Alla investeringar i fonder innebär en risk och ditt sparande kan både öka och minska i värde.

Informationen nedan är tagen från Skandias hemsida och du finner mer information om fonden i inloggat läge på alwy.se.

Skandia Asien

Skandia Asien är en aktiefond med en bred inriktning. Fonden investerar i bolag som har sin huvudsakliga verksamhet i Asien, exklusive Japan. Investeringarna fördelas över olika branscher och länder, främst i de större börsföretagen. Fonden investerar inte i bolag som bryter mot internationella hållbarhetsrelaterade normer utan att visa förändringsvilja, är involverade i kontroversiella vapen eller producerar tobak. Fonden investerar inte heller i bolag som är involverade i cannabis för rekreationsbruk och har en mycket restriktiv hållning gentemot bolag involverade i medicinsk cannabis. Vidare avstår fonden från att investera i bolag som utvinner kol för energiändamål.

Skandia Cancerfonden

Skandia Cancerfonden är en hållbar fond med inriktning mot svenska aktier. Fonden är en matarfond som placerar i andelar i mottagarfonden Skandia Sverige Hållbar och har exponering mot huvudsakligen bolag på Stockholmsbörsen, men även upp till tio procent av fondens värde mot aktiemarknaderna i Danmark, Finland och Norge. Investeringarna fördelas över olika branscher, främst i de större börsföretagen. Fonden har hållbarhetsfokus och investerar företrädelsevis i bolag som arbetar för miljö och samhälle. Fonden väljer bort bolag som kränker internationella normer, utvinner/genererar kraft från fossila bränslen eller uran, producerar tobak, vapen eller genmodifierar grödor. Fonden investerar inte i bolag som är involverade i cannabis för rekreationsbruk och har en restriktiv hållning gentemot bolag involverade i medicinsk cannabis. Vidare iakttar fonden stor försiktighet vid investering i gruvbolag. Två procent av Skandia Cancerfondens värde tillfaller årligen Cancerfonden – Riksföreningen mot Cancer.

Skandia Idéer för Livet

Skandia Idéer för Livet har inriktning mot nordiska aktier. Fonden är en matarfond som placerar i andelar i mottagarfonden Skandia Norden och har exponering mot danska, finska, norska och svenska aktier. Investeringarna fördelas över ett flertal bolag och branscher, främst i de större börsbolagen. Fonden investerar inte i bolag som bryter mot internationella hållbarhetsrelaterade normer utan att visa förändringsvilja, producerar tobak, vapen eller alkohol. Fonden investerar inte i bolag som är involverade i cannabis för rekreationsbruk och har en restriktiv hållning gentemot bolag involverade i medicinsk cannabis. Vidare avstår fonden från att investera i bolag som utvinner kol för energiändamål. Två procent av Skandia Idéer för Livets värde tillfaller årligen stiftelsen Idéer för Livet, vilket innebär att fondens årliga avkastning minskar med motsvarande.

Skandia Japan Exponering

Skandia Japan Exponering är en aktiefond med en bred inriktning och hållbart fokus. Fonden investerar i japanska aktier över olika branscher, främst i de större börsföretagen. Förvaltningen av fonden är indexnära och strävar efter att efterbilda avkastningen på sitt skräddarsydda jämförelseindex, vilket utesluter bolag som utvinner eller genererar kraft från fossila bränslen, producerar vapen, tobak, cannabis eller kränker internationella normer. I tillägg premieras bolag som förvaltaren bedömer vara ledande inom sina branscher på att hantera relevanta hållbarhetsrisker och möjligheter.

Skandia Korträntefond

Fonden investerar i räntebärande värdepapper utgivna i svenska kronor av stat, kommun eller andra juridiska personer som bedöms ha hög kreditvärdighet. Fondens genomsnittliga löptid får inte överstiga ett år. Fonden investerar inte i bolag som bryter mot internationella hållbarhetsrelaterade normer utan att visa förändringsvilja, är involverade i kontroversiella vapen eller producerar tobak. Fonden investerar inte i bolag som är involverade i cannabis för rekreationsbruk och har en restriktiv hållning gentemot bolag involverade i medicinsk cannabis. Vidare avstår fonden från att investera i bolag som utvinner kol för energiändamål.

Skandia Nordamerika Exponering

Skandia Nordamerika Exponering är en aktiefond med en bred inriktning och hållbart fokus. Fonden investerar i nordamerikanska aktier över olika branscher, främst i de större börsföretagen. Förvaltningen av fonden är indexnära och strävar efter att efterbilda avkastningen på sitt skräddarsydda jämförelseindex, vilket utesluter bolag som utvinner eller genererar kraft från fossila bränslen, producerar vapen, tobak, cannabis eller kränker internationella normer. I tillägg premieras bolag som förvaltaren bedömer vara ledande inom sina branscher på att hantera relevanta hållbarhetsrisker och möjligheter.

Skandia Småbolag Sverige

Skandia Småbolag Sverige är en aktiefond. Fonden investerar i svenska mindre och medelstora företag på Stockholmsbörsen, men kan även investerar upp till tio procent av fondens värde på aktiemarknaderna i Danmark, Finland och Norge. Fonden investerar inte i bolag som bryter mot internationella hållbarhetsrelaterade normer utan att visa förändringsvilja, är involverade i kontroversiella vapen eller producerar tobak. Fonden investerar inte i bolag som är involverade i cannabis för rekreationsbruk och har en restriktiv hållning gentemot bolag involverade i medicinsk cannabis. Vidare avstår fonden från att investera i bolag som utvinner kol för energiändamål.

Skandia USA

Skandia USA är en aktiefond med en bred inriktning. Fonden investerar i amerikanska aktier. Investeringarna fördelas över olika branscher, främst i de större börsföretagen. Fonden har hållbarhetsfokus och investerar företrädelsevis i bolag som arbetar för miljö och samhälle, både på kort och på lång sikt. Fonden väljer bort bolag som kränker internationella normer, utvinner eller genererar kraft från fossila bränslen, producerar tobak eller vapen. Fonden investerar inte i bolag som är involverade i cannabis för rekreationsbruk och har en mycket restriktiv hållning gentemot bolag involverade i medicinsk cannabis.

Skandia Världsnaturfonden

Skandia Världsnaturfonden är en hållbar fond med inriktning mot svenska aktier. Fonden är en matarfond som placerar i andelar i mottagarfonden Skandia Sverige Hållbar och har exponering mot huvudsakligen bolag på Stockholmsbörsen, men även upp till tio procent av fondens värde mot aktiemarknaderna i Danmark, Finland och Norge. Investeringarna fördelas över olika branscher, främst i de större börsföretagen. Fonden har hållbarhetsfokus och investerar företrädelsevis bolag som arbetar för miljö och samhälle. Fonden väljer bort bolag som kränker internationella normer, utvinner eller genererar kraft från fossila bränslen eller uran, producerar tobak, vapen eller genmodifierar grödor. Fonden investerar inte i bolag som är involverade i cannabis för rekreationsbruk och har en mycket restriktiv hållning gentemot bolag involverade i medicinsk cannabis. Vidare iakttar fonden stor försiktighet vid investering i gruvbolag. Två procent av Skandia Världsnaturfondens värde tillfaller årligen Världsnaturfonden WWF.

Är du intresserad av att köpa någon av Skandias fonder? Logga in på Alwy och kom igång redan idag.

Gillade du inlägget?

Dela gärna på sociala medier ❤️

Vill du läsa mer?

Fler artiklar från Alwybloggen

Informationen på Alwybloggen utgör inte tillhandahållande av ekonomisk rådgivning och du är alltid själv ansvarig för din ekonomi och de beslut du tar när det kommer till din ekonomi. Allt användande av informationen på Alwybloggen sker därmed på egen risk. Alwy friskriver sig ansvar för det resultaten som kan bli följden av att en användare på olika sätt nyttjar den information som presenteras på Alwybloggen.

Just nu

Testa gratis i 7 dagar!

Ingen bindningstid

Kom igång på en minut

overview-mockup.png

Backas av

En av Sveriges mest lovande start-ups

Copyright © 2020-2024 Optimize Savings AB. Högkvarter: Stockholm, Sweden. Alla rättigheter reserverade. Optimize Savings AB. Medborgarplatsen 25, 118 72, Stockholm. Organisationsnummer:559249-2192

QR Link to App Store