3 sätt att värdera en aktie på

Investera

22nd October 2021

3 sätt att värdera en aktie på

Att investera i aktier kan kännas motsträvigt och lite läskigt till en början. Hur kommer man igång? Vilka aktier är bra att köpa? Hur ska man tänka för att inte ta för höga risker? Det är lätt att fatta beslut på impuls och lita på information från omgivningen samt tips från dina vänner. Men när du investerar i aktier är det bra att själv göra en övergripande analys innan du klickar på köp. Här kommer vi att gå igenom och förklara tre sätt att analysera en akties värde.

P/E tal

P/E talet är en förkortning för price per earnings och räknas ut genom att dividera aktiekursen med värdet från vinsten på aktien. Säg att P/E värdet är 10, då betyder det att man skulle köpa aktier för 10 gånger årsvinsten. P/E är ett bra nyckeltal att använda sig av för att bilda en uppfattning om hur bolaget är värderat och du kan även använda det för att jämföra bolag i samma bransch och marknad och på så sätt hitta företag som sticker ut. P/E talet är oftast högt när det finns höga förväntningar på bolaget att växa för då är marknaden villiga att betala mer för företaget. Om P/E talet däremot är lågt eller negativt innebär det att det inte finns några förväntningar på bolaget eller att det går med förlust.

Men hur vet man vad som är ett högt eller lågt P/E tal? Man kan titta på vad det specifika bolaget har haft för P/E tal historiskt för att kunna bilda sig en bra uppfattning som nivån är hög eller låg nu. Men det finns vissa tal man kan förhålla sig till när man börjar titta på P/E tal. Om bolaget växer mindre än 5% per år brukar P/E talet vara mellan 5 och 12. Är det ett bolag med tillväxt på 5-10% burkar talet ofta vara mellan 7 och 20. Ett bolag som har en tillväxt som är högre än 10% har ofta ett P/E tal mellan 15-25.

P/S tal

P/S talet är en förkortning för price per sales och räknas ut genom att dividera aktiekursen med den senaste rapporterade omsättningen per aktie på helårsbasis. Detta tal använder man för att räkna ut hur högt marknaden värderar bolagets omsättning. Ett lågt P/S tal indikerar bland annat på att aktien är lågt värderat då aktiekursen är låg i relation till omsättning. Men man behöver vara uppmärksam och påläst för det kan även indikera på att marknaden tror att omsättningen kommer att minska eller att bolaget faktiskt har stora skulder. Ett högt P/S tal indikerar istället att marknaden antingen har höga förväntningar på att omsättningen kommer att öka men kan också tyda på att aktien är högt värderad i förhållande till omsättningen. När man använder sig av P/S talet för att värdera en aktie är det viktigt att titta på vinstmarginalen parallellt för att med båda dem tillsammans får man en tydlig bild av hur företaget är värderat.

Det är bra att analysera P/S talet och P/E talet tillsammans när du analyserar tillväxtbolag då dessa bolag ofta har ett negativt P/E tal eftersom de går med förlust under en viss tid och då kan P/S talet vara bra att komplettera analysen med. Det gör att du kan se om marknaden förväntar sig att omsättningen kommer att öka och då kan det negativa P/E talet som existerar i dagsläget vara motiverat.

P/B tal

P/B talet är en förkortning för price per bookvalue och räknas ut genom att dividera aktiekursen med bokfört värde. Detta ger dig information om hur mycket eget kapital företaget har i förhållande till aktiepriset. P/B talet är bra att använda om man vill värdera bolag inom kapitaltunga industrier som till exempel banker eller fastighetsbolag. Om P/B är under 1 kan det indikera på två saker. Antingen är bolagets tillgångar övervärderade eller så har bolaget en negativ avkastning på sina tillgångar.

Om du vill läsa mer om hur du ska tänka när du börjar investera på aktiemarknaden så läs inlägget om Aktietips för nybörjare. Där går vi igenom vad du ska tänka på innan du börjar med ditt sparande!

Lycka till!

Gillade du inlägget?

Dela gärna på sociala medier ❤️

Vill du läsa mer?

Fler artiklar från Alwybloggen

Informationen på Alwybloggen utgör inte tillhandahållande av ekonomisk rådgivning och du är alltid själv ansvarig för din ekonomi och de beslut du tar när det kommer till din ekonomi. Allt användande av informationen på Alwybloggen sker därmed på egen risk. Alwy friskriver sig ansvar för det resultaten som kan bli följden av att en användare på olika sätt nyttjar den information som presenteras på Alwybloggen.

Just nu

Testa gratis i 7 dagar!

Ingen bindningstid

Kom igång på en minut

overview-mockup.png

Backas av

En av Sveriges mest lovande start-ups

Copyright © 2020-2024 Optimize Savings AB. Högkvarter: Stockholm, Sweden. Alla rättigheter reserverade. Optimize Savings AB. Medborgarplatsen 25, 118 72, Stockholm. Organisationsnummer:559249-2192

QR Link to App Store