Vilka försäkringar behöver man?

Budget

4th October 2020

Vilka försäkringar behöver man?

I detta inlägg så går vi igenom de försäkringar som du behöver enligt lag, vilka som är nödvändiga, vilka som är bra att ha och vilka försäkringar som du eventuellt kan välja bort. Vi vill börja med att förtydliga att denna artikel ska ses som exempel och idéer över hur man kan tänka och inte som personlig rådgivning eller rekommendation. Du behöver själv ta ett beslut över vilka försäkringar som passar just dig.

Finns det försäkringar som krävs enligt lag?

Ja, om du äger ett fordon så måste du enligt lag ha en trafikförsäkring. Trafikförsäkringen ger ersättning om ditt fordon orsakar en olycka där föraren, passagerarna eller andra personer kommer till skada. Denna försäkring ersätter också potentiella skador på någon annans egendom.

Trafikförsäkringen ersätter inte skador på ditt eget fordon eller för eventuella tillhörigheter som är förvarat i fordonet. För att få ersättning för ditt eget fordon och tillhörigheter i fordonet så behöver du en eller flera bilförsäkringar.

Försäkringar som är nödvändiga

Hemförsäkring
Oavsett hur du bor så behöver du en hemförsäkring. Försäkringen ger till exempel ersättning för dina saker ifall de blir stulna eller skadade i samband med brand- eller vattenskada. Alla hemförsäkringar kommer med ett egendomsskydd, överfallsskydd, rättsskydd, reseskydd och ansvarsskydd.
– Egendomsskydd ger ersättning vid till exempel stöld eller brand.
– Överfallsskydd ger en ersättning om du till exempel skulle bli misshandlad.
– Rättskydd kan ersätta dina kostnader för ett juridiskt ombud om du hamnar i en tvist.
– Reseskydd ersätter kostnader för sjukvård i utlandet och till exempel ambulansflyg. Detta skydd gäller vanligtvis i 45 dagar men ibland upp till 60 dagar.
– Ansvarsskydd kan ersätta dig om du krävs på ett skadestånd.
Det är möjligt att utöka sin hemförsäkring så att den täcker fler händelser som till exempel drulleförsäkring, olycksfallsförsäkring eller ett utökat reseskydd.

Om ni är flera i samma hushåll behöver ni inte ha flera hemförsäkringar. En hemförsäkring gäller oftast alla som delar hushåll och som är skrivna på samma adress. Tänk på att hos vissa bolag så måste du namnge de personer som du bor med i försäkringen för att hemförsäkringen ska gälla för dem.

Bostadsrättstillägg / Villaförsäkring
Detta är tilläggsförsäkringar till en hemförsäkring och de gäller egendom som du är underhållsskyldig för. Några exempel på vad detta kan vara är ytskikt, rördragning i badrummet, läckage från diskmaskinen eller och om du bor i en villa – hela huset. Om du bor i en bostadsrättförening så kan föreningen ha ett gemensamt bostadsrättstillägg och då behöver du inte teckna ett eget.

Barnförsäkring
Barn som aldrig kommer ut i arbetslivet, på grund av sjukdom eller handikapp, får generellt sätt en låg ersättning. En barnförsäkring ger ett viktigt ekonomiskt stöd både till föräldrarna och till barnet. Det är viktigt att man skaffar en barnförsäkring så tidigt som möjligt och innan eventuella problem har visat sig. När man ansöker om en barnförsäkring så behöver man fylla i en hälsodeklaration om barnets hälsa. Svara ärligt på dessa frågor och även utförligt. Oärliga svar kan innebära att försäkringen inte gäller.

En barnförsäkring kan ge ersättning för:
– Medicinsk invaliditet
– Bestående arbetsoförmåga
– Allvarliga diagnoser
– Föräldern, som har beviljats omvårdnadsbidrag, vid en sjukskrivning.

En barnförsäkring ger vanligtvis inte ersättning för medfödda sjukdomar som till exempel Celebral Pares, Epilepsi och ADHD är oftast undantagna från barnförsäkringar. Om de är inkluderade ger de oftast en begränsad ersättning.

Reseförsäkring (för längre resor)
Reseskyddet i din hemförsäkring täcker de mesta som du kan råka ut för på en resa. Men det reseskydd som ingår i din hemförsäkring är tidsbegränsat så om du ska iväg på en längre resa är det viktigt att du ser till att du antingen förlänger reseskyddet i din hemförsäkring eller köper en separat reseförsäkring för resan.

Tänk på att du måste teckna denna försäkring innan du åker iväg då det är, i praktiken, nästan omöjligt att teckna en reseförsäkring när du väl är iväg.

Försäkringar som är bra att ha

Olycksfallsförsäkring
En olycksfallsförsäkring kan ge ersättning om du råkar ut för en olycksfallsskada. Detta betyder en oförutsedd yttre händelse som att du till exempel snubblar på en sten och skadar foten. Det gäller inte om du får en muskelbristning när du är ute och springer. Om du har utsatt dig själv för en riskfylld aktivitet så gäller vanligtvis inte din olycksfallsförsäkring. Försäkringen täcker inte olyckor som skedde innan försäkringen tecknades.

När du blir äldre så minskar ersättningen som du får ut från din olycksfallsförsäkring. I vissa fall sänks denna ersättning redan när du blir över 46 år gammal.

Sjuk- och olycksfallsförsäkring
Med en sjuk- och olycksfallsförsäkring kan du få ersättning på grund av en sjukdom eller ett olycksfall som leder till en bestående invaliditet. Denna försäkring kan ge ersättning vid vissa allvarliga diagnoser, för kostnader i samband med vård av olycksfall, vid bestående arbetsoförmåga, vid medicinsk invaliditet samt även vid dödsfall i form av en livförsäkring.

En sjuk- och olycksfallsförsäkring gäller inte för sjukdom/olycka som inträffade innan försäkringen tecknades. Det kan även finnas karenstid hos försäkringsbolaget vilket innebär att din försäkring inte gäller för sjukdomar som visar sig inom 6 månader ifrån det datum du tecknade försäkringen. De är ovanligt att försäkringsbolagen ersätter alla typer av sjukdomar och olycksfall så kolla upp vad just din sjuk- och olycksfallsförsäkring gäller.

Inkomstförsäkring
När du blir av med jobbet har du generellt sätt rätt till ersättning från Försäkringskassan, a-kassan och eventuellt andra gruppförsäkringar. En inkomstförsäkring kompletterar dessa ersättningar så att du får en full kompensation om du skulle bli av med ditt jobb.

Livförsäkring
En livförsäkring är till för dina efterlevande. Om du skulle gå bort under försäkringstiden så betalas det ut ett engångsbelopp till de personer som är inskrivna i försäkringen. Kostnaden och ersättning på livförsäkringar varierar kraftigt och de blir dyrare i takt med att du blir äldre.

Djurförsäkring
En djurförsäkring består oftast av en veterinärsvårdsförsäkring som ersätter kostnader för behandlingar och undersökningar när ditt husdjur blir sjukt eller skadad. Det kan även finnas möjlighet att lägga till en livförsäkring vilket ger dig en ersättning om ditt husdjur dör innan den har uppnått en viss ålder. Kostnaden för en djurförsäkring skiljer sig åt beroende på vilket djur du ska försäkra, åldern på husdjuret och även vilken ras det är på husdjuret då vissa husdjur är mer benägna att få problem än andra.

Försäkringar som du ska fundera på om du verkligen behöver

Försäkringar som bara gäller för en viss, begränsad sjukdom
En vanlig sjuk- och olycksfallsförsäkring täcker många allvarliga sjukdomar och ger dig ersättning när du blir sjuk. Att ha ytterligare försäkringar mot ovanliga sjukdomar behövs inte alltid.

Vissa tandvårdsförsäkringar utanför folktandvården
I Sverige får man för närvarande ett årligt bidrag för tandläkarkostnader och tandvård är gratis upp till det året man fyller 23 år. Med en bra hemförsäkring eller olycksfallsförsäkring får du skydd för skador på dina tänder. Det finns dock möjlighet att teckna extra tandvårdsförsäkringar om man vill och detta ska man fråga sig om man behöver. Läs noga igenom villkoren då det kan vara så att din tandvårdsförsäkring bara gäller i vissa specifika fall och då ger dem ett litet extra skydd utöver det du har i din hemförsäkring.

Produktförsäkringar/flera olika produktförsäkringar
När du köper en produkt föreslår ibland säljaren att du kan teckna en speciell försäkring för varan som du köper, en tv till exempel. Genom att ta reda på vilka skydd du redan har, via din hemförsäkring, så vet du ifall det verkligen är nödvändigt att teckna denna extra försäkring. Om varan skulle vara felaktig så har du, pga konsumentlagen, rätt att reklamera en vara inom 3 år från det datum som du köpte varan. Det är vanligt att varan även kommer med en garanti som gäller i 1–2 år vilket innebär att du kan få ersättning om varan går sönder under denna period. Du får ingen ersättning om du gör sönder varan själv.

Avbeställningsskydd
Ett avbeställningsskydd kan ingå i din hemförsäkring och då behöver du inget extra avbeställningsskydd. Ditt bank- eller kreditkort kan också ha ett inbyggt avbeställningsskydd som kan användas vid avbeställningar. Det är viktigt att du kontrollerar vilket belopp som ersätts och om det är några begränsningar på de personer som avbeställningsskyddet gäller för.

ID-skyddsförsäkring
Ett ID-skydd kan ofta ingå i din hemförsäkring. Se över om din hemförsäkring inkluderar ett ID-skydd innan du tecknar ett separat ID-skydd. Många svenskar har idag både en ID-försäkring via sin hemförsäkring och en separat ID-skyddsförsäkring – helt i onödan.

Sammanfattning

Det finns många olika försäkringar och det är inte helt lätt att veta vilka som passar just dig. Det finns försäkringar som behövs enligt lag och det finns försäkringar som är bra att ha. De försäkringar som är bra att ha ger oftast ett bra grundskydd vilket gör att du allt som oftast inte behöver ha separata tilläggsförsäkringar. Det är väldigt vanligt att man betalar dubbelt för samma skydd i flera försäkringar – helt i onödan.

Alwy hjälper dig att sammanställa vilka försäkringsbolag du har så att du enklare kan se var dina försäkringar finns. Vill du sedan jämföra dina försäkringar kan du göra det ifrån Alwy.

Gillade du inlägget?

Dela gärna på sociala medier ❤️

Vill du läsa mer?

Fler artiklar från Alwybloggen

Informationen på Alwybloggen utgör inte tillhandahållande av ekonomisk rådgivning och du är alltid själv ansvarig för din ekonomi och de beslut du tar när det kommer till din ekonomi. Allt användande av informationen på Alwybloggen sker därmed på egen risk. Alwy friskriver sig ansvar för det resultaten som kan bli följden av att en användare på olika sätt nyttjar den information som presenteras på Alwybloggen.

Just nu

Testa gratis i 7 dagar!

Ingen bindningstid

Kom igång på en minut

overview-mockup.png

Backas av

En av Sveriges mest lovande start-ups

Copyright © 2020-2024 Optimize Savings AB. Högkvarter: Stockholm, Sweden. Alla rättigheter reserverade. Optimize Savings AB. Medborgarplatsen 25, 118 72, Stockholm. Organisationsnummer:559249-2192

QR Link to App Store