Vad är en kapitalförsäkring?

Investera

9th October 2020

Vad är en kapitalförsäkring?

En kapitalförsäkring (KF) är ett sparande som också är en försäkring hos ett försäkringsbolag. I denna försäkring kan du antingen själv köpa aktier, fonder eller andra finansiella produkter eller välja att försäkringsbolaget förvaltar dina pengar åt dig.

För en kapitalförsäkring gäller det andra skatteregler än för ett vanligt sparande i ett aktie- och fondkonto. Skatten beräknas på värdet av ditt sparande, de inbetalningar du har gjort under året och betalas varje år – likt ett investeringssparkonto (ISK). På ett aktie- och fondkonto betalar du skatt när du säljer ett värdepapper med vinst.

Är man bunden?

Oftast, bindningstiden på kapitalförsäkringar varierar och kan vara allt från en månad upp till 15 år. Om du vill ta ut pengarna i förtid får du ofta betala en avgift, detta kallas för en återköpsavgift. Det är viktigt att du inte binder upp dina pengar för länge, speciellt om du skulle behöva dem.

Finns det andra villkor som är bra att känna till?

Ja, det är inte helt ovanligt att du inte heller kan ta ut hela beloppet innan bindningstiden är över. När spartiden för din kapitalförsäkring är slut så kan du välja att få utbetalningen som ett engångsbelopp eller löpande betalningar under en längre tid.

Kan villkoren och avgifterna skilja sig åt?

Ja, villkoren och avgifterna skiljer sig mellan de olika kapitalförsäkringarna som erbjuds. Läs noga igenom förköpsinformationen innan du bestämmer dig. Du vill inte binda upp dig på en dyr sparandeform. Eftersom sparandet sker i en försäkring och inte på ett ”vanligt” konto så används oftast försäkringsbegrepp i informationen till dig som kund. Till exempel så används premie istället för insättning och återköp istället för uttag.

Finns det olika typer av kapitalförsäkringar?

Det finns 3 olika typer av kapitalförsäkringar.
1 – Fondförsäkring där du kan välja mellan fonder som försäkringsbolaget erbjuder.
2 – Traditionell försäkring där försäkringsbolaget förvaltar dina pengar i en blandning av värdepapper. Bolaget sköter även förvaltningen av dina pengar. I denna sparform kan du bli erbjuden en slags garanti, till exempel ett visst belopp när det är dags för utbetalning. Viktigt här är att man läser villkoren runt denna garanti då det händer att det garanterade beloppet ändras.
3 – Depåförsäkring är en försäkring där du väljer fonder, aktier eller andra värdepapper.

Fondförsäkring

I en fondförsäkring kan du välja fonder själv och även vilken risknivå som du vill ha. Här finns det ingen garanti för det investerade beloppet. Värdet på försäkringen påverkas av dina fonders värdeutveckling. Dina fonder kan både minska och öka i värde. Olika försäkringsbolag har olika fonder som du kan välja mellan.

Traditionell försäkring

I en traditionell försäkring så är det försäkringsbolaget som förvaltar dina pengar. Detta sker oftast i en blandning av räntebärande värdepapper, aktier och fastigheter. Vanligtvis får du någon form av garanti av försäkringsbeloppet. En vanlig form är att du blir garanterad ett visst belopp när det är dags för utbetalning av försäkringen.

Denna garanti byggs vanligtvis successivt upp av dina inbetalningar och för närvarande är det vanligt att 80% av dina premier (insättningar) används som underlag för att beräkna ditt garanterade belopp för utbetalningen. Ännu en gång – här är det viktigt att du läser villkoren och du är aldrig garanterad hela ditt investerade belopp. Tänk på att försäkringsbolaget kan ändra det garanterade beloppet så man får vara uppmärksam på förändringar.

Om försäkringsbolaget lyckas med att förvalta dina pengar och om utvecklingen blir bättre än de antagit så uppstår ett överskott. Detta överskott kallas för återbäring och delas ut till dig som försäkringstagare. Denna återbäring läggs till på ditt sparande i försäkringen. Överskotten på din försäkring kan även minska och försvinna om försäkringsbolaget inte lyckas med att förvalta dina pengar eller om utvecklingen blir sämre än vad bolaget har antagit.

Depåförsäkring

I en depåförsäkring placerar du själv dina pengar i fonder, aktier och andra värdepapper. Det finns inga garantier i en depåförsäkring och försäkringsvärdet följer utvecklingen i de placeringar som du har investerat i. Dessa placeringar kan både minska och öka i värde.

Finns det några skydd med en kapitalförsäkring?

I en kapitalförsäkring ingår ett återbetalningsskydd. Detta skydd innebär att om du skulle gå bort så betalas det ut mellan 99–101 procent av försäkringskapitalet till den förmånstagare du har valt. Har du inte valt en förmånstagare betalas detta belopp ut till ditt dödsbo.

Kostar återbetalningsskyddet något?

Ja, försäkringsbolaget tar ut en så kallad riskkostnad för återbetalningsskyddet. Denna kostnad blir högre ju äldre du blir eftersom bolaget baserar den på sannolikheten för dödsfall.

Vad är en premiebefrielseförsäkring?

Hos en del försäkringsbolag kan du välja att teckna en premiebefrielseförsäkring som ett tillägg till din kapitalförsäkring. Det innebär att försäkringsbolaget tar över inbetalningarna till kapitalförsäkringen om du skulle få nedsatt arbetsförmåga pga sjukdom eller olycksfall. För denna försäkring betalar du en avgift.

En annan typ av försäkring som bolaget kan erbjuda är ett så kallat efterlevandeskydd. Det kan liknas med en livförsäkring och det säkerställer att en förmånstagare får ut ett bestämt belopp när du dör. Försäkringsbolaget tar ut en avgift för detta efterlevandeskydd.

Sparar du i en kapitalförsäkring finns inget investerarskydd. Detta beror på att det inte är du personligen som äger de aktier, fonder och värdepapper som investeras inom försäkringen, utan det gör försäkringsbolaget.

Med det sagt så finns det särskilda regler som försäkringsbolag måste följa för att undvika att de går i konkurs. Dessa regler säger bland annat att bolaget ska ha så pass mycket tillgångar så att de täcker den ”skuld” de har till de kunder som har tecknat försäkringar och även en buffert. Det finns dock ingen garanti för tillgångarna vid en eventuell konkurs då försäkringsbolagets tillgångar kan ha sjunkit kraftigt.

Fördelar med Kapitalförsäkringar

1 – Du betalar ingen vinstskatt och kan sälja fonder, aktier och andra värdepapper utan att betala skatt.
2 – Du kan själv välja förmånstagare.
3 – Du behöver inte deklarera dina försäljningar – det sköter försäkringsbolaget.
4 – Du kan välja att få löpande månadsutbetalningar från försäkringen.

Nackdelar med Kapitalförsäkringar

1 – Du behöver betala skatt varje år även om investeringarna skulle ha minskat i värde.
2 – Du kan inte kvitta dina förluster för att göra avdrag på skatten.
3 – Ditt sparande omfattas inte av investerarskyddet.
4 – Avgifter för sparandet kan bli höga. Exempelvis om du får betala avgift både för försäkringen, tilläggsförsäkringar samt för det sparande som du har i försäkringen.
5 – Sparandet är oftast bundet. Normalt kan du inte sälja av hela ditt sparande i försäkringen under det första året och det kan tas ut avgifter vid uttag som sker i förtid.
6 – Flera olika tillägg och varianter tillgängliga vilket kan göra det komplicerat att sätta sig in i vilken kapitalförsäkring som är bäst för just dig.

Sammanfattning

Kapitalförsäkringar är en bra sparform där man själv kan vara flexibel i vem som ska få pengarna och hur dessa ska betalas ut. Kapitalförsäkringar är populära när det kommer till barnsparande. Givet att man inte har något behov av att vara flexibel i hur pengarna ska betalas ut så rekommenderar vi dock ett ISK framför en kapitalförsäkring då det helt enkelt är lättare för dig som privatperson att spara i en sådan. Du behöver inte ha koll på lika mycket villkor och tilläggsförsäkringar.

Läs alltid igenom förköpsinformationen när det kommer till kapitalförsäkringar så att du känner att du förstår villkoren och vilka avgifter du betalar för försäkringen.

Gillade du inlägget?

Dela gärna på sociala medier ❤️

Vill du läsa mer?

Fler artiklar från Alwybloggen

Informationen på Alwybloggen utgör inte tillhandahållande av ekonomisk rådgivning och du är alltid själv ansvarig för din ekonomi och de beslut du tar när det kommer till din ekonomi. Allt användande av informationen på Alwybloggen sker därmed på egen risk. Alwy friskriver sig ansvar för det resultaten som kan bli följden av att en användare på olika sätt nyttjar den information som presenteras på Alwybloggen.

Just nu

Testa gratis i 7 dagar!

Ingen bindningstid

Kom igång på en minut

overview-mockup.png

Backas av

En av Sveriges mest lovande start-ups

Copyright © 2020-2024 Optimize Savings AB. Högkvarter: Stockholm, Sweden. Alla rättigheter reserverade. Optimize Savings AB. Medborgarplatsen 25, 118 72, Stockholm. Organisationsnummer:559249-2192

QR Link to App Store