Så påverkas bolånet av det nya ränteläget

Bostad

24th July 2022

Så påverkas bolånet av det nya ränteläget

Fast eller rörlig ränta? Dela upp lånet eller ta allt på en och samma bindningstid? Vilken ränta kan man räkna med framöver? Och vad är viktigast att tänka på om man ska köpa nytt? Frågorna är många när ekonomin skakas om i världen.

Vilka boräntor ska man räkna med framåt?

Vi tror på en till två procent högre räntor i år jämfört med förra året. Dock är omvärldsläget så pass oförutsägbart och vi inte vet hur centralbanker och regeringar väljer att agera, så prognosen är osäker. Se därför till att ha marginaler och räkna med två procent högre räntor i din hushållsbudget.

Varför stiger bolåneräntorna så mycket nu?

Oron på finansmarknaden och den stigande inflationen kan främst förklaras av pandemin och kriget i Ukraina tillsammans med en mycket expansiv penning- och finanspolitik under lång tid. Som privatperson och slutkonsument märker man det ekonomiskt på att priserna ökar på bland annat mat, bensin, energi, varor och tjänster samt högre bolåneräntor.

Behöver man förbereda sig på sämre tider?

Så länge kriget i Ukraina pågår behöver vi vara inställda på ett fortsatt osäkert ekonomiskt läge. Inflationen påverkar både räntor och driftskostnader, men även kostnaderna för bensin och mat har ökat drastiskt och påverkar boendeekonomin för många just nu. Det är viktigt att ha en buffert så att man känner sig trygg och kan klara sig ifall räntorna och priserna fortsätter att öka.

Ska man välja rörlig eller bunden ränta?

Om man har stora lån i förhållande till bostadens värde och sin inkomst är man känsligare för variationer i räntor och boendekostnader. Då kan det vara fördelaktigt att binda hela eller delar av lånet. Över tid brukar det löna sig med rörlig ränta, i alla fall om man tittar historiskt, men fördelen med fast ränta är att man vet exakt hur mycket man ska betala varje månad och kan lättare planera och ha framförhållning gällande sin ekonomi. Man behöver inte heller oroa sig för att räntorna plötsligt ska öka, utan man har sin förbestämda ränta hela sin bindningstid.

Har man istället goda marginaler i ekonomin och klarar av att inte veta vad boendekostnaderna exakt kommer vara varje månad är rörlig ränta på bolånet ett alternativ. Man behöver då vara medveten om att räntekostnaderna kan bli betydligt högre så man behöver ha en stadig buffert men historiskt sett har det varit billigare och mer fördelaktigt med rörlig ränta. Om man klarar en ränta på minst tre procentenheter högre än idag har man goda marginaler.

Bostadslån

2 000 000 kr

4 000 000 kr

6 000 000 kr

Ränta 2%

2 333 kr

4 667 kr

7 000 kr

Ränta 4%

4 667 kr

9 333 kr

14 000 kr

Ränta 5%

5 833 kr

11 667 kr

17 500 kr

Är det bra att dela upp bolånet på flera olika bindningstider?

Det kan vara fördelaktigt att dela upp bolånet på flera olika bindningstider för att man sprider då ränterisken. Det finns inget magiskt recept som passar alla men om man väljer att dela upp bolånet är det vanligt att man delar det i två eller tre lån med olika bindningstider. Vill man dela upp lånet i två delar kan man till exempel ha halva lånet rörligt och binda andra halvan med två års bindningstid. Vill man dela upp lånet i tre delar kan man istället ha en tredjedel av lånet rörligt, en tredjedel med två års bindningstid och en tredjedel med fem års bindningstid. Innan man bestämmer hur många år man vill binda sitt bolån på är det viktigt att fundera på hur länge man planerar att bo där. Självklart kan oförutsedda saker uppstå som man inte kan planera för men om man till exempel planerar att bo i bostaden i två år så ska man inte binda räntan på 10 år för då kommer man få betala en hög ränteskillnadsersättning.

Vad innebär räntesäkring och vem passar det?

Räntesäkring kan passa den som ska köpa en ny bostad eller lägga om sina befintliga lån och vill förvissa sig om en bestämd ränta på utbetalnings- eller villkorsändringsdagen. Genom att räntesäkra bolånet garanteras en bestämd högsta ränta i förväg. Räntan ligger fast oavsett om marknadsräntorna går upp eller ner under tiden fram till utbetalnings- eller villkorsändringsdagen, då den nya förutbestämda räntan börjar gälla. För tryggheten att ha en garanterad högsta ränta betalar man en räntesäkringskostnad. Kostnaden är ingen fast avgift utan läggs på som ett räntepåslag på ordinarie låneränta.

Är det bra att amortera extra just nu?

Genom att amortera sänker man sina boendekostnader och ökar möjligheterna att låna pengar i framtiden. Att amortera lite extra kan vara ett bra alternativ för den som har mycket pengar i ränteplaceringar eller på sparkonto. Men kom samtidigt ihåg att man behöver ha minst två månadslöner på ett sparkonto för oförutsedda utgifter. Om man har lån med bunden ränta kan man vid en extraamortering behöva betala en avgift som kallas ränteskillnadsersättning. Har man planer på att extraamortera är det en god idé att åtminstone ha en del av lånet rörligt och extraamortera på den rörliga delen.

Vad är viktigast att tänka på nu för den som ska köpa en bostad?

Se till att ha marginaler i ekonomin! Det är bra att i förväg bestämma hur mycket man är beredd att betala för boendet – och hålla sig till det. Kom ihåg att även ha utrymme för oväntade utgifter och renoveringar. Använd Alwys bolånekalkyl för att räkna ut vart smärtgränsen för räntan går, och kom ihåg att ta med amorteringen i beräkningen. Om man ska sälja en befintlig bostad för att köpa en ny kan det vara bra att sälja först och köpa efteråt, eller villkora köpet med försäljningen av den nuvarande bostaden.

Vad kan man göra för att mildra effekterna av inflationen?

Det är viktigt att fokusera på sådant man kan styra själv. Se över utgifterna och jämför de faktiska levnadskostnader med de nödvändiga. Kanske upptäcker man att man kan minska sina utgifter rejält? Gör en budget – den hjälper en att hålla koll. Var prismedveten när man handlar mat och välj rabatterade varor och livsmedel i säsong, gör gärna matlådor och var elsmart. Sänk temperaturen inomhus, duscha kort tid och använd bara tvättmaskinen, torktumlaren och diskmaskinen när den är helt full och se om man kan använda sig av en lägre temperatur. Lämna bilen hemma om möjligt och åk kommunalt eller cykla, det är bra både för miljön och plånboken. Passa också på att se över sparandet. Prioritera en buffert så att det finns utrymme för oförutsedda utgifter, minst två månadslöner efter skatt är en bra riktlinje. Finns det utrymme utöver det – starta eller bygg på det långsiktiga sparande. Med den här typen av åtgärder bygger man en privatekonomi som gör en mindre känslig för ekonomiska svängningar och som förhoppningsvis också ger både trygghet och svängrum i privatekonomin. 

Gillade du inlägget?

Dela gärna på sociala medier ❤️

Vill du läsa mer?

Fler artiklar från Alwybloggen

Informationen på Alwybloggen utgör inte tillhandahållande av ekonomisk rådgivning och du är alltid själv ansvarig för din ekonomi och de beslut du tar när det kommer till din ekonomi. Allt användande av informationen på Alwybloggen sker därmed på egen risk. Alwy friskriver sig ansvar för det resultaten som kan bli följden av att en användare på olika sätt nyttjar den information som presenteras på Alwybloggen.

Just nu

Testa gratis i 7 dagar!

Ingen bindningstid

Kom igång på en minut

overview-mockup.png

Backas av

En av Sveriges mest lovande start-ups

Copyright © 2020-2024 Optimize Savings AB. Högkvarter: Stockholm, Sweden. Alla rättigheter reserverade. Optimize Savings AB. Medborgarplatsen 25, 118 72, Stockholm. Organisationsnummer:559249-2192

QR Link to App Store