Negativt elpris- vad är det?

Bostad

14th January 2023

Negativt elpris- vad är det?

Negativt elpris är ett fenomen som inträffar när produktionen av förnybar energi överstiger efterfrågan. När det händer, kan elproducenter få betalt för att släppa ut el på nätet i stället för att lagra den eller stänga av produktionsanläggningarna.

Det finns flera orsaker till negativa elpriser. En av de vanligaste är att sol- och vindkraftverk producerar mycket energi under perioder med bra väder, vilket kan leda till en överproduktion av el. Detta kan orsaka elpriser att sjunka till negativa nivåer eftersom det finns mer el än vad som krävs av konsumenterna.

Negativa elpriser kan också uppstå när elproducenter får ersättning från regeringar för att producera förnybar energi, även om det inte finns någon efterfrågan på den elen. Det kan också uppstå när elproducenter får ersättning från andra länder för att importera el till deras nät, även om det inte finns någon efterfrågan på den elen.

Negativa elpriser kan ha både positiva och negativa konsekvenser. På den positiva sidan kan det leda till lägre elkostnader för konsumenterna och en ökning av användningen av förnybar energi. På den negativa sidan kan det leda till svårigheter för elproducenter att tjäna pengar och kan också skapa osäkerhet på elmarknaden.

Gillade du inlägget?

Dela gärna på sociala medier ❤️

Vill du läsa mer?

Fler artiklar från Alwybloggen

Informationen på Alwybloggen utgör inte tillhandahållande av ekonomisk rådgivning och du är alltid själv ansvarig för din ekonomi och de beslut du tar när det kommer till din ekonomi. Allt användande av informationen på Alwybloggen sker därmed på egen risk. Alwy friskriver sig ansvar för det resultaten som kan bli följden av att en användare på olika sätt nyttjar den information som presenteras på Alwybloggen.

Just nu

Testa gratis i 7 dagar!

Ingen bindningstid

Kom igång på en minut

overview-mockup.png

Backas av

En av Sveriges mest lovande start-ups

Copyright © 2020-2024 Optimize Savings AB. Högkvarter: Stockholm, Sweden. Alla rättigheter reserverade. Optimize Savings AB. Medborgarplatsen 25, 118 72, Stockholm. Organisationsnummer:559249-2192

QR Link to App Store