Hur man räknar ut inflationstakten

Budget

5th November 2021

Hur man räknar ut inflationstakten

Du har troligtvis hört äldre personer prata om hur priserna på varor och tjänster brukade vara mycket billigare. Så varför har priserna ökat så mycket sedan dess och varför måste du betala flera gånger mer för samma typ av vara eller tjänst? Svaret på det är inflationen. Att förstå inflationen är viktigt eftersom det påverkar alla aspekter av ekonomin, från konsumentutgifter till investeringsavkastning.

Vad är inflationstakten?

Inflationen är begreppet på att priserna på varor och tjänster ökar över tid, vilket minskar värdet på valutan och din köpkraft. Som konsument deltar du i den ekonomiska cykeln och att känna till grunderna för inflation är viktigt för att du ska förstå hur förändringen i levnadskostnader och ekonomiska beslut påverkar din plånbok över tid.

Varför blir det inflation?

Prisförändringar på grund av inflation kan inträffa i alla branscher när som helst. Vanligtvis uppstår inflation på grund av tre olika anledningar:

Ökad efterfrågan

När det finns större efterfrågan på varor och tjänster än vad ekonomin klarar av att producera och tillhandahålla.
Exempel: Konsumenterna vill köpa mjölk men bönderna har inte tillräckligt med utbud, vilket resulterar i att mjölkpriset stiger.

Ökad produktionskostnad

När kostnaderna för att producera varor och tjänster ökar, vilket för att priserna för dessa varor och tjänster också ökar.
Exempel: De verktyg och material som behövs för att producera mjölk ökade i pris, vilket gör att även mjölkpriset ökar.

Förväntad löneökning

När anställda förväntar sig att deras löner ska öka för att behålla sin levnadskostnader eftersom priserna på varor och tjänster ökar. Dessa anställda räknar ständigt med att priserna stiger och kräver högre löner, vilket bidrar till att priserna på varor och tjänster stiger.
Exempel: Priset på mjölk ökar och konsumenterna vill ha råd med mjölken, så de begär att lönen också ska öka.

Konsumentprisindex

Det vanligaste indexet och indikatorn på inflation är konsumentprisindex (KPI). KPI används för att bedöma förändringar i levnadskostnader över tid. Priset för varje föremål – såsom mjölk, ägg, energi, kläder, transport och medicinska utgifter – tas och beräknas i genomsnitt på månadsbasis. Sedan beräknas inflationen genom att dividera priset på en marknadskorg ett visst år med priset på samma korg under basåret.

Formel för inflationstakt

För att beräkna inflationstakten behöver du använda inflationstaktsformeln. Den låter dig se andelen ökning eller minskning av kostnaden mellan givna år. Mär du väl förstår inflationstakten är det lättare att skapa en budget.

Inflationstaktsformeln

Inflationstakten = ((B-A)/A) x 100
A = Priset för marknadskorgen basår
B = Priset för marknadskorgen undersökningsår

I formeln är A utgångspunkten för konsumentprisindexet för en specifik marknadskorg, som antingen kan vara ett specifikt år eller månad. B är den aktuella registreringen i konsumentprisindex för samma marknadskorg. För att använda formeln behöver du subtrahera A från B för att få fram hur mycket priset på den specifika korgen har förändrats. Dela sedan resultatet med A (utgångspriset) vilket ger dig ett decimaltal. Konvertera decimaltalet till en procentsats genom att multiplicera det med 100. Resultatet är inflationstakten!

Gillade du inlägget?

Dela gärna på sociala medier ❤️

Vill du läsa mer?

Fler artiklar från Alwybloggen

Informationen på Alwybloggen utgör inte tillhandahållande av ekonomisk rådgivning och du är alltid själv ansvarig för din ekonomi och de beslut du tar när det kommer till din ekonomi. Allt användande av informationen på Alwybloggen sker därmed på egen risk. Alwy friskriver sig ansvar för det resultaten som kan bli följden av att en användare på olika sätt nyttjar den information som presenteras på Alwybloggen.

Just nu

Testa gratis i 7 dagar!

Ingen bindningstid

Kom igång på en minut

overview-mockup.png

Backas av

En av Sveriges mest lovande start-ups

Copyright © 2020-2024 Optimize Savings AB. Högkvarter: Stockholm, Sweden. Alla rättigheter reserverade. Optimize Savings AB. Medborgarplatsen 25, 118 72, Stockholm. Organisationsnummer:559249-2192

QR Link to App Store