Fondanalys: Humle småbolagsfond

Investera

3rd January 2023

Fondanalys: Humle småbolagsfond

Då och då lägger vi upp blogginlägg från externa parter. Detta inlägget är ett sådant inlägg och representerar inte nödvändigtvis Alwys åsikter. Detta inlägget är skrivet av MyAdvice och du finner originalet här.

Introduktion till fonden:

Humle Småbolagsfond är en aktivt förvaltad aktiefond som inriktar sig på placeringar i små- och medelstora bolag. En stor majoritet av investeringarna ligger i svenska bolag och resterande ligger främst placerade i våra nordiska grannländer Norge, Finland och Danmark. Fondens branschfokus skiftar beroende på vad förvaltaren anser vara den bästa investeringen kommande period. Idag är främsta exponeringen industri och teknik med färre innehav inom fastighetsbranschen. Detta är ett medvetet val som gjorts av Humles fondförvaltare – som visat sig ha vara ett bra beslut med tanke på fastighetssektorns motgångar En av fördelarna med aktiv förvaltning!

Vad är en småbolagsfond?

En småbolagsfond, precis som namnet antyder, är en fond som investerar i mindre bolag. Entreprenörskap och innovation kombinerat med strukturell tillväxt gör småbolag till snabbfotade vinnare. Med mindre bolag syftar man på Small Cap-bolag: bolag vars marknadsvärde värderas till under 70 miljarder SEK*. Historiskt sett har skickligt förvaltade småbolagsfonder genererat bättre avkastning än börsen.

Med det sagt så föredrar Humles fondförvaltare att ha enstaka större småbolag med i portföljen som bidrar till lite stabilitet då enskilda småbolag kan vara relativt volatila jämfört med enskilda storbolag. Humle Småbolagsfond har exempelvis Trelleborg (B) som största innehav, vilket fortfarande klassas som ett småbolag –  men helt klart ett större och stabilare sådant.

En småbolagsfond lämpar sig för dig som har en lång sparhorisont (>5 år) då småbolag ofta värderas på lönsamhet i framtiden vilket medför lägre stabilitet än börsens större spelare. En högre osäkerhet medför en hög volatilitet då småbolag är mer mottagliga för negativa nyheter, spekulationer och resultat, vilket leder till en högre risk.

Det går att dela in tillväxtresan i tre övergripande faser: en start up-fas, en expansiv fas och en mognadsfas. Söker man tillväxt ska man söka sig mot de två förstnämnda faserna och där hittar man ofta små- och medelstora bolag. Fokus på bolag i dessa faser möjliggör för sparare att få hoppa på tåget under bolagens mest intensiva tillväxtfas. Bolag som nått en mognadsfas levererar kanske goda resultat och starkare kassaflöden, men den accelerationsfas som många investerare söker har då troligtvis passerat. 

*Var gränsen går för Small Cap-värderingar på bolag beror på vilket index man utgår från. Detta då alla index skiljer sig åt. Fondens jämförelseindex är Carnegie CSX Sweden. 

Varför Humle Småbolagsfond?

Humles slagord är hållbarhet och vinsttillväxt. Detta efterlever de genom att investera i hållbara tillväxtbolag där de kan vara med och påverka. I deras aktiva förvaltning ingår besök och dialog med bolagen de investerar i och har uttalad ambition att spendera mer tid hos företagen än på kontoret.

Trots att småbolagsfonder är förknippade med risk och volatilitet över vissa tidsperioder, så har de presterat fantastisk avkastning över tid. Denna fondkategori passar dig som vill krydda ditt långsiktiga sparande för god avkastning i framtiden! Skall du investera i en småbolagsfond är Humles ett utmärkt alternativ och står sig starkt gentemot branschkollegorna.

Vad kommer till småbolag är ofta fallet att entreprenören som en gång grundade företaget fortfarande är verksam och driver bolaget. Med en investering i ett sådant bolag vet man att man har en dedikerad ledare som kan sin verksamhet och som brinner för bolaget. Ägarledda småbolag finns även naturligtvis ett stort egenintresse och en brinnande passion för att få se sitt eget projekt växa, ta marknadsandelar och bli framgångsrikt.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, men Humle Småbolagsfond tyder sig ha hittat en investeringsstrategi som har står sig stark. Fantastisk prestation, riskkontroll och förvaltning i absolut toppklass. 

Förvaltaren bakom fonden.

Efter flertalet uppdrag som förvaltare av småbolagsportföljer för bland annat Alfred Berg, Länsförsäkringar och Danske Bank, har Petter Löfqvist sedan 2021 varit ansvarig förvaltare för Humle Småbolagsfond. Petter har gedigen erfarenhet inom finansmarknaden som han jobbat inom sedan 24 år tillbaka där han senast fokuserat på hållbara småbolagsinvesteringar som ansvarig förvaltare för Danske Bank. 

”Jag är övertygad om att över tid är det bolagens förmåga att generera vinsttillväxt som styr vädret ~ Petter Löfqvist

Risker.

Naturlig risker medkommer småbolag då dessa ofta har sämre likviditet, mer osäkra intäkter och vinster vilket medför högre känslighet för omvärldsförändringar.

Fonden klassas som hög risk. Enligt Fondly Analytics är nuvarande risken 10/10 samt risken under stressade förhållanden även 10/10. Men lång sparhorisont har man möjlighet att ta högre risk eftersom kortsiktig utveckling är mindre viktigt!

Valet att begränsa sig till bolag i Norden är på både gott och ont. Fördelen är att förvaltaren har en begränsad marknad att fokusera på och enklare kan djupdyka och bli expert på den specifika marknaden. I Humle Småbolags fall är Sverige & Stockholmsbörsen den primära marknaden.

En ”medfödd” risk är att portföljen inte får samma diversifiering som en global fond, därmed blir den mer exponerad mot negativt påverkande inrikespolitiska beslut som ränteförändringar eller råvarupriser. Detta kan vi se inte minst idag med en väldigt osäker och volatil finans-/aktiemarknad som konsekvens av läget i Europa.

Trots att fonden har tonvikt mot Norden drivs en hel del produktion i andra länder och en stor del av omsättningen drivs av export – vilket ger viss global exponering. Men vill man ha global exponering så finns det fonder som specialiserar sig inom det!

Humle Småbolagsfond har även runt 60% placerat i bolag som tillhör industri- och teknikbranschen. Även om båda branscherna har visat sig starka de senaste åren med en ökad innovationstakt, ett tydligt digitalt skifte och ökad effektivitet, så skapar det viss diversifieringsrisk. Men syftet med en fond är att placera ägg i olika korger, vilket såväl Humle gör – men något man bör ha med sig!

Slutsats: AAA

Humle Småbolagsfond, med Petter Löfqvist i spetsen, har visat på goda förmågor att kunna navigera i den spännande djungel av småbolag och fonden är av absoluta toppklass.

Gillade du inlägget?

Dela gärna på sociala medier ❤️

Vill du läsa mer?

Fler artiklar från Alwybloggen

Informationen på Alwybloggen utgör inte tillhandahållande av ekonomisk rådgivning och du är alltid själv ansvarig för din ekonomi och de beslut du tar när det kommer till din ekonomi. Allt användande av informationen på Alwybloggen sker därmed på egen risk. Alwy friskriver sig ansvar för det resultaten som kan bli följden av att en användare på olika sätt nyttjar den information som presenteras på Alwybloggen.

Just nu

Testa gratis i 7 dagar!

Ingen bindningstid

Kom igång på en minut

overview-mockup.png

Backas av

En av Sveriges mest lovande start-ups

Copyright © 2020-2024 Optimize Savings AB. Högkvarter: Stockholm, Sweden. Alla rättigheter reserverade. Optimize Savings AB. Medborgarplatsen 25, 118 72, Stockholm. Organisationsnummer:559249-2192

QR Link to App Store