Den allmänna pensionen – vad är det?

Sparande

17th January 2023

Den allmänna pensionen – vad är det?

Den allmänna pensionen är en del av den svenska försäkringssystemet och är en inkomstpension som alla som är folkbokförda i Sverige har rätt till när de når pensionsåldern. Pensionen är en del av den så kallade trepartsmodellen och finansieras av skattepengar från arbetande personer, företag och staten.

Pensionsåldern i Sverige är idag 65 år, men den höjs gradvis till 67 år under perioden 2023-2030. För att få ta del av pensionen måste man ha varit folkbokförd i Sverige under minst 40 år efter det att man fyllt 16 år.

Beräkningen av den allmänna pensionen sker genom en komplex formel som tar hänsyn till antalet år man har varit folkbokförd i Sverige, inkomstnivån under dessa år och det genomsnittliga löneutvecklingen under samma period.

Det finns också möjlighet att komplettera den allmänna pensionen med andra pensioner, såsom tjänstepensioner och privata pensionssparande. Detta kan vara viktigt eftersom den allmänna pensionen i sig inte räcker till för att upprätthålla samma levnadsstandard som under arbetslivet.

Det är viktigt att börja tänka på sin pension redan tidigt i arbetslivet för att säkerställa att man har tillräckligt med pengar när man når pensionsåldern. Det finns många olika verktyg och rådgivningstjänster som kan hjälpa till att planera för sin pension.

Gillade du inlägget?

Dela gärna på sociala medier ❤️

Vill du läsa mer?

Fler artiklar från Alwybloggen

Informationen på Alwybloggen utgör inte tillhandahållande av ekonomisk rådgivning och du är alltid själv ansvarig för din ekonomi och de beslut du tar när det kommer till din ekonomi. Allt användande av informationen på Alwybloggen sker därmed på egen risk. Alwy friskriver sig ansvar för det resultaten som kan bli följden av att en användare på olika sätt nyttjar den information som presenteras på Alwybloggen.

Just nu

Testa gratis i 7 dagar!

Ingen bindningstid

Kom igång på en minut

overview-mockup.png

Backas av

En av Sveriges mest lovande start-ups

Copyright © 2020-2024 Optimize Savings AB. Högkvarter: Stockholm, Sweden. Alla rättigheter reserverade. Optimize Savings AB. Medborgarplatsen 25, 118 72, Stockholm. Organisationsnummer:559249-2192

QR Link to App Store