Allt du behöver veta om nyemissioner

Investera

9th June 2022

Allt du behöver veta om nyemissioner

En nyemission är när ett bolag erbjuder befintliga aktieägare och allmänheten att teckna nya aktier i företaget. Det är ett sätt för företaget att få in mer kapital och då genom att utfärda fler aktier. Ofta erbjuds de nya aktierna till ett lägre pris än de befintliga på marknaden för att locka allmänheten att investera i bolaget.

Varför gör man en nyemission?

Den vanligaste anledningen till att företag genomför en nyemission är att de behöver få in mer pengar till verksamheten. Det finns flera anledningar till varför man som företag vill göra det, dels kan det vara att finansiera nya investeringar, expansioner eller köpa upp ett annat företag men det kan också vara för att undvika konkurs eller istället för att låna pengar. Innan man bestämmer sig ifall man vill delta i en nyemission eller ej är det viktigt att ta reda på orsaken till emissionen för att kunna fatta ett välgrundat beslut om man vill delta och köpa eller ej.

Hur går en nyemission till?

Allting börjar med att styrelsen skriver ett förslag om att en nyemission ska genomföras. Därefter bestämmer bolagsstämman eller styrelsen ett beslut om nyemissionen ska genomföras eller inte. Vanligtvis beslutas då även om det ska vara med eller utan företrädesrätt. Det innebär att de befintliga aktieägarna har företräde till de nyemitterade aktierna.

Om beslutet om en nyemission godkänns börjar den så kallade teckningsperioden. Då får både befintliga aktieägare och allmänheten information om att de kan teckna nya aktier i bolaget. När alla som vill delta i nyemissionen anmält sitt intresse så tilldelas de aktier. Köparna betalar därefter för sina aktier och bolaget registrerar att de har fått in en kapitalökning hos Bolagsverket.

Vad betyder utspädning vid en nyemission?

Vid en nyemission uppstår en så kallad utspädning som innebär att varje aktie står för en mindre andel av bolaget än innan nyemissionen. Om bolagets befintliga ägare inte deltar i nyemissionen genom att köpa nya aktier kommer de att automatiskt få en minskad procentuell ägarandel i bolaget.

Exempel: Kalle äger 10 aktier av 100 befintliga i Bolag A vilket motsvarar 10% av alla ägarandelar. Bolaget bestämmer sig sedan för att göra en nyemission där 20 nya aktier ska ges ut. Kalle väljer att inte teckna några aktier i emissionen och istället för att äga 10% av bolagets aktier så kommer han nu äga 8,3%, 10/120 aktier. För att behålla samma procentuella ägarandel behöver man köpa det antal aktier man har rätt till i nyemissionen.

Hur deltar man i en nyemission?

Det finns tre olika sätt att delta i en nyemission; med eller utan företrädesrätt alternativt en riktad emission. En nyemission med företrädesrätt innebär att de befintliga aktieägarna har företräde till de nyemitterade aktierna. En riktad emission är istället en nyemission som riktar sig till vissa intressenter, till exempel de anställda.

Att delta i en nyemission med företrädesrätt

Om man äger aktier i bolaget som ska genomföra en nyemission har man företrädesrätt och får automatiskt teckningsrätter inbokade på det kontot där man har aktierna. Teckningsrätterna ger en rätt att teckna nya akter i bolaget.

Om man inte vill delta i emissionen behöver man sälja sina teckningsrätter innan sista handelsdagen för att de inte ska bli värdelösa. Det kan vara så att man bara vill köpa några få nya aktier i bolaget, då kan man utnyttja en del av teckningsrätterna och sedan sälja resten.

Varje nyemission har villkor som beskriver vad som gäller när man ska teckna nyemitterade aktier. Det kan till exempel se ut såhär:
Två (2) aktie i Bolag A ger en (1) teckningsrätt. För teckning av en (1) ny aktier i bolaget krävs en (10) teckningsrätter. Teckningskursen är 50 kr för varje (1) nytecknad aktie.

Om vi återgår till Kalle som var med i första exemplet så bestämmer han sig här istället för att köpa aktier i nyemissionen. Han har från början 100 aktier i bolaget och får därmed 50 teckningsrätter inbokade på sitt konto. Dessa 50 teckningsrätter ger Kalle möjligheten att köpa 50 nya aktier för 50 kr styck. Idag handlas aktien för 75 kr styck på börsen och eftersom Kalle tror på företaget så väljer han att tacka ja till erbjudandet och omvandlar teckningsrätterna till aktier. För det får han betala totalt 2 500 kr.

Att delta i en nyemission utan företrädesrätt

Om man inte är aktieägare i bolaget har man inte heller företräde att teckna nya aktier under nyemissionen. Då kan man istället anmäla sitt intresse att teckna aktier utan stöd av rätter. Man är inte garanterad någon tilldelning och oftast lottas de aktier som inte blivit tilldelade med företrädesrätt sedan ut till allmänheten. Hör av dig till din bank eller nätmäklare för hur du gör för att teckna aktier utan företräde via dem.

Gillade du inlägget?

Dela gärna på sociala medier ❤️

Vill du läsa mer?

Fler artiklar från Alwybloggen

Informationen på Alwybloggen utgör inte tillhandahållande av ekonomisk rådgivning och du är alltid själv ansvarig för din ekonomi och de beslut du tar när det kommer till din ekonomi. Allt användande av informationen på Alwybloggen sker därmed på egen risk. Alwy friskriver sig ansvar för det resultaten som kan bli följden av att en användare på olika sätt nyttjar den information som presenteras på Alwybloggen.

Just nu

Testa gratis i 7 dagar!

Ingen bindningstid

Kom igång på en minut

overview-mockup.png

Backas av

En av Sveriges mest lovande start-ups

Copyright © 2020-2024 Optimize Savings AB. Högkvarter: Stockholm, Sweden. Alla rättigheter reserverade. Optimize Savings AB. Medborgarplatsen 25, 118 72, Stockholm. Organisationsnummer:559249-2192

QR Link to App Store