White piggy bank on yellow background

Din säkerhet
är vår högsta prioritet.

Din personliga data och finansiella säkerhet har alltid högsta prioritet hos Alwy. All data krypteras och dina personuppgifter hanteras enligt GDPR. Vi står under Finansinspektions tillsyn vilket innebär att vår verksamhet kontrolleras och granskas löpande för att säkerställa att vi följer gällande lagar och regler. För att kunna använda tjänsten krävs att du vid varje inloggning identifierar dig med BankID.

Vi står under
Finansinspektionens tillsyn.

Finansinspektionen är en statlig myndighet med uppgiften att övervaka finansmarknaden. De arbetar för ett tryggt finansiellt system och att bidra till en hållbar utveckling och bra konsumentskydd. De utvecklar regler för finansiella verksamheter och säkerställer att de efterföljs tillsammans med den svenska lagen.

Girl walking in front of a large banking institution

All data krypteras
och hanteras enligt GDPR.

All data hos Alwy är krypterad enligt AES-256 samt att din data och personuppgifter hanteras enligt GDPR. GDPR stärker dina rättigheter som privatperson online och ger dig möjligheten att kontrollera hur dina personuppgifter används. Om du vill läsa mer om vilken data vi samlar in och behandlar kan du gör det i vår integritetspolicy. Vi kommer aldrig att sälja någon data.

Programming code on a computer screen

Insättningsgaranti
och investerarskydd.

Ditt sparande hos Alwy omfattas både av insättningsgarantin och investerarskyddet genom vår samarbetspartner Evida. De pengar du sätter in hamnar på Evidas klientmedelskonto hos SEB och är där avskilt från Evidas egna pengar. Om Evida skulle gå i konkurs har du separationsrätt till dina pengar, vilket betyder att du har rätt att få ut dina pengar från konkursboet oavsett belopp. Skulle SEB gå i konkurs är dina pengar på Evidas klientmedelskonto skyddade av den statliga insättningsgarantin, vilket innebär att staten ersätter dig upp till 1 050 000 kr för de pengar du har hos SEB.

Även dina fondandelar är skyddade genom att de särredovisas, att de hålls avskilda från Evidas egna tillgångar. Om det av någon anledning ändå inte går att identifiera dina fondandelar vid en konkurs träder det statliga investerarskyddet in enligt lagen om investerarskydd. Du har då rätt till ersättning upp till 250 000 kr.

Alwy girl in yellow jacket at peace

Vi använder cookies för att anpassa din användarupplevelse. Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du vår användning av cookies. Du kan läsa mer i vår integritetspolicy.