Den svenska fondmarknaden

Sparande

17th January 2022

Den svenska fondmarknaden

Ingenstans i världen är det så populärt att spara i fonder som i Sverige. Om man räknar med det obligatoriska sparandet till premiepensionen så är faktiskt alla svenskar som arbetar fondsparare. Den svenska fondmarknaden präglas av effektivt konsumentskydd, hög transparens, låga fondavgifter jämfört med övriga EU och ett stort intresse för hållbarhet.

Svenskarnas sparande

Sedan allemansfonderna lanserades i mitten av 1980-talet har de svenska hushållen kunnat spara i fonder vilket har bidragit till att svenskarna har kunnat ta del av tillväxten på aktiemarknaderna. Fondbranschen har sedan dess varit en bidragande faktor till den välfärd som skapats i Sverige. Det svenska fondsparandet slår nya rekord nästan varje månad och aldrig förr har det svenska folket haft så mycket pengar i fonder som nu. I november 2021 var den totala fondförmögenheten uppe i 6 706 miljarder kronor. Om man räknar på alla 10 miljoner människor som bor i Sverige så motsvarar det ungefär 670 600 kronor per person sparade i fonder.

Idag är det vanligt att man använder sig av fondsparande för långsiktiga mål, som till exempel  för att få ett bättre pensionssparande eller nå ekonomisk frihet. Du kan du se och analysera hur mycket du behöver spara för att nå ekonomisk frihet här.

Fondsparandet är även en viktigt del av finansieringen för både staten och företag som möjliggör satsningar på bland annat innovation, utveckling och välfärd vilket i sin tur bidrar till fler arbetstillfällen och en högre tillväxt.

Svenska fonder är viktiga

För att en fondmarknad ska fungera bra behövs en sund konkurrens med flera olika aktörer som verkar inom olika branscher. Förutsättningarna och möjligheterna för det gynnar både samhället och spararna. I dagsläget finns det ett brett utbud av fonder att välja mellan på den svenska marknaden för spararna där de stora bankarnas fondbolag är viktiga aktörer. Några av de största aktörerna är Swedbank Robur, SEB Fonder, Nordea Fonder och Handelsbanken Fonder som alla har ett brett utbud av fonder med olika inriktningar på geografiska områden, branscher och värdepapperstyper som aktier och obligationer.

Den stora ökningen av antalet fondbolag på den svenska marknaden beror främst på att det har tillkommit många utländska fondbolag och knappt en tredjedel är längre svenska fonder. Men en konkurrenskraftig fondmarknad med bas i Sverige är bra att sträva efter. Fondbolagens verksamhet ger skatteintäkter samt kvalificerade arbetstillfällen samtidigt som det är positivt för spararna med fondbolag som är en del av samhällsutvecklingen med närhet till sina kunder.

Gillade du inlägget?

Dela gärna på sociala medier ❤️

Vill du läsa mer?

Fler artiklar från Alwybloggen

Informationen på Alwybloggen utgör inte tillhandahållande av ekonomisk rådgivning och du är alltid själv ansvarig för din ekonomi och de beslut du tar när det kommer till din ekonomi. Allt användande av informationen på Alwybloggen sker därmed på egen risk. Alwy friskriver sig ansvar för det resultaten som kan bli följden av att en användare på olika sätt nyttjar den information som presenteras på Alwybloggen.

Just nu

Testa gratis i 7 dagar!

Ingen bindningstid

Kom igång på en minut

overview-mockup.png

Backas av

En av Sveriges mest lovande start-ups

Copyright © 2020-2024 Optimize Savings AB. Högkvarter: Stockholm, Sweden. Alla rättigheter reserverade. Optimize Savings AB. Medborgarplatsen 25, 118 72, Stockholm. Organisationsnummer:559249-2192

QR Link to App Store