Alwys fondskola – lär dig allt om fonder och fondsparande

Investera

5th August 2022

Alwys fondskola – lär dig allt om fonder och fondsparande

Här finner du Alwys fondguide som innehåller det mesta du behöver veta för om fonder oavsett om du är nybörjare eller en erfaren fondsparande.

Hos Alwy kan du spara i flera olika fonder, helt utan provisioner och växlingsavgifter.

Inledning

I stort sett alla vuxna i Sverige sparar i fonder i någon form, antingen privat eller via pensionssystemet. De vanligaste sparmålen är att man sparar till antingen pensionen, en framtida buffert eller till att möjliggöra en dröm så som t ex en sommarstuga.

Vad är en fond?

En fond är en samling av tillgångar som förvaltas av en eller flera förvaltare på ett fondbolag. Din del av fondens värde motsvaras av den andel du har i fonden. Har fonden aktier i till exempel 20 stycken olika bolag är du indirekt ägare i alla dessa 20 bolagen.

Fonder kan köpa olika typer av värdepapper på olika marknader – vilka bestäms i fondens bestämmelser. Det kan vara allt ifrån aktier och räntepapper. Stiger värdet på fondens förmögenhet stiger också värdet på din andel i fonden och det är då du tjänar pengar. När fondens tillgångar ökar i värde så ökar ditt sparande i värde. När du sparar i fonder så kan du omvandla din andel i fonden till pengar genom att sälja dina fondandelar.

Olika typer av fonder

Det finns massvis av olika typer av fonder. Nedan har vi tagit med några av dem vanligaste fondtyperna.

Aktiefonder

En aktiefond är en fond som placerar minst 75 % av sin förmögenhet i aktier eller aktieliknande instrument. Enligt lagen måste en svensk aktiefond ha aktier i minst 16 stycken olika bolag. Vanligen ligger antalet kring 20-30 stycken. Avkastningen i fonden beror på hur dessa aktier utvecklas. Aktiefonder kan i sin tur kategoriseras i olika undergrupper såsom Sverigefonder, Kinafonder eller IT-fonder.

Räntefonder

En räntefond är en fond som placerar sin förmögenhet i räntebärande värdepapper. Exempel på räntebärande värdepapper är obligationer och statsskuldsväxlar. Fonderna brukar delas in i korta respektive långa räntefonder beroende på hur långa löptider fonden placerar i.

En kort räntefond (penningmarknadsfond) investerar i räntebärande värdepapper som har en löptid på mindre än ett år och en lång räntefond (obligationsfond) investerar på löptider mer än ett år. Avkastningen beror på ränteutvecklingen i samhället. När räntan sjunker stiger värdet på fonden och omvänt när räntan går upp.

Blandfonder

En blandfond är en fond som placerar i både aktier och räntebärande värdepapper.

Hedgefonder

Ordet hedge kommer från engelskans ord för skydd. Tanken är att fonden ska kunna skydda sig mot en nedgång på de olika marknaderna som fonden befinner sig i med sina placeringar. Det innebär att fonden har friare placeringsregler än vad vanliga fonder har. Tanken är att fonden därmed ska kunna minska sin risk men det är inte alltid så per definition.

Det finns hedgefonder med låg risk och sådana med hög risk.

Fond i fond

En fond i fond är en fond som placerar i andra fonder istället för i aktier eller andra liknande värdepapper.

Indexfonder

Indexfonder är fonder som är sk passivt förvaltade. Tanken med fonderna är att de ska utvecklas i linje med det index som de ska följa tex OMX Stockholm 30. Förvaltarna försöker alltså inte slå index utan enbart följa den allmänna utvecklingen.

Globalfonder

En globalfond placerar i värdepapper på börser världen över.

Länderfonder

Fonder som placerar i ett specifikt land.

Regionfonder

Regionfonder är fonder som placerar i specifika regioner. Det kan vara Asien, Europa, Latinamerika men även regioner i mindre omfång.

Branschfonder

Fonder som placerar i en specifik bransch.

Så här handlar du med fonder

Det finns många sätt du kan handla fonder på. Du kan besöka ditt bankkontor, handla via fondtorg på nätet eller köpa fonden direkt av fondbolaget. Hos Alwy handlar du fonder helt provisionsfritt.

Det bästa alternativet är att besöka ett fondtorg på nätet där du finner ett mycket stort utbud av olika fonder. Besöker du ditt lokala bankkontor kommer du få förslag på fonder som banken själv förvaltar. På fondtorgen finner du mängder av olika fondbolags fonder samlat vilket gör att du kan jämföra och hitta just den typ fond du är intresserad av

När du vet vilken eller vilka fonder du vill köpa lämnar du en köporder till din bank, fondtorg eller fondbolag.

Strategier vid fondsparande

Investera enbart pengar du kan vara utan

Fondsparande innebär alltid en risk. Pengar som investeras kan sjunka i värde och det är inte garanterat att du får tillbaka din investering om det går illa. Därför bör du inte investera pengar som du inte kan vara utan. Behöver du ha pengarna inom ett par månader upp till 5 år är det bättre att placera dessa i mindre riskfyllda alternativ. Risken är annars att kurserna står lågt när du måste sälja.

Hur lång placeringshorisont har du?

Ju längre placeringshorisont du har desto större risker kan du ta. Är du ung och sparar till pensionen är en ren aktiefond att rekommendera framför en räntefond som kanske bara går upp ett par-tre procent per år. Omvänt gäller om du har nära till din pension. Då bör du minska risken genom att placera i mindre riskfyllda räntefonder. Placeringshorisonten är därför mycket viktig när det gäller vilken strategi du bör ha.

Vilken risk är du villig att ta?

Även om din placeringshorisont tillåter dig att ta stora risker är det inte alla som klarar av när kurserna går upp och ner som en jojo. Fundera igenom hur du tror att du reagerar när börserna går dåligt, media är fylld med svarta tidningsrubriker och liknande. Vet du med dig att du sover och mår dåligt i takt med fondutvecklingens kurvor är det bäst att dra ned på risken. Annars finns risken att du paniksäljer på en tillfällig botten.

En gammal sanning säger att högre risk ger högre avkastning. Det är en sanning med modifikation men helt klart är att en högre risk ger möjlighet till högre avkastning men det sker inte per automatik. Välj en risknivå som passar in på din personlighet, placeringshorisont och övriga förutsättningar.

Köp när det är billigt och sälj när det är dyrt

Enkelt men ack så svårt att lyckas med. Att köpa när det är billigt innebär att du köper när allt ser som svartast ut, när medierna är fyllda med domedagsrubriker och alla säger åt dig att du ska sälja istället. När allt har vänt ska du sälja när det ser som ljusast ut, när börserna rusar uppåt och alla är nöjda och glada.

I den bästa av världar är detta vägen till framgångsrikt sparande men en gyllene medelväg kan vara att…

Månadsspara

Att kontinuerligt köpa fondandelar gör att du inte behöver tänka så mycket på när det är rätt läge att köpa och rätt läge att sälja. När du månadssparar investerar du konstant och kan faktiskt vara glad över nedgångar på börserna eftersom du då får nya andelar till lägre pris.

Fondval

När du bestämt dig för hur mycket du vill investera, hur lång placeringshorisont du har och vilken risk du är villig att ta är det läge att börja titta på vilken typ av regioner och fonder du är intresserad av.

Så här analyserar du fonder

När du har bestämt dig för vilka typer av fonder du är intresserad av kan du börja analysera de olika alternativen inom varje kategori. En informationskälla kan vara media men även fondbolagens rapporter. Många fondbolag har ganska gedigna material där de går igenom sina strategier, tankar och resultat.

Det är ganska vanligt att fondsparare väljer fonder som utvecklats bra på kort sikt men hur utvecklingen har varit på kort sikt säger ingenting om hur utvecklingen kommer att gå framöver. Det finns mycket att ta hänsyn till när du analyserar fonder. Historisk utveckling är en bit, placeringsinriktning en annan och inte minst avgifter är viktigt att titta på. Dessutom finns det tjänster som ger betyg åt olika fonder beroende på en mängd faktorer som också är bra att ta hänsyn till.

En bra start när du vet vilka typer av fonder du är intresserad av är att välja ut 5-10 st fonder som liknar varandra. Jämför den historiska avkastningen, avgifterna, betygen och placeringsinriktningen med mera. Den fond som presterar bäst i din jämförelse väljer du.

Risker med fonder

En risk är sannolikheten för att något oönskat ska inträffa. Fonder, som med alla värdepapper, har någon grad av risk. Fördelen med fonder jämfört med tex aktier är att riskspridningen oftast är större. I en svensk aktiefond innebär kravet på minst 16 st olika aktier en god riskspridning.

Att hög risk kan ge högre avkastning är en gammal sanning men det är som sagt inte så per automatik. Risk är något som kan inträffa…och det är inte säkert att du får tillbaka hela din investering när du sparar i fonder. Inte heller är det säkert att du får en högre avkastning bara för att du tar stora risker.

Riskerna varierar beroende på vilken typ av fond du är intresserad av. Räntefonder har normalt mycket lägre risk än vad en aktiefond har. En globalfond har lägre risk än en branschfond och så vidare. Ju bredare en fond är, dvs över ju fler områden och ju mer värdepapper som fonden investerar i, ju lägre är risken. Motsvarande blir risken högre ju mer nischad en fond är mot ett specifikt område eller bransch.

Riskerna i en fond

 1. Negativ kursutveckling på grund av tex marknadens utveckling, politisk instabilitet m.m.
 2. Valutarisk. Om du sparar i en fond som är noterad i en utländsk valuta tillkommer risken för att valutarörelserna påverkar avkastningen negativt.

Så här kan du minska riskerna

 1. Sprid ut ditt sparande över fler fonder.
 2. Sprid ditt sparande på fler geografiska och regionala områden.
 3. Var långsiktig.
 4. Fördela dina inköp över tiden. Om du kontinuerligt investerar i ditt fondsparande minskar du risken för att köpa när börserna står på tillfälliga toppar. Ett månadssparande kan vara ett bra sätt att minska risken för att köpa vid ”dåliga” tillfällen.
 5. Investera enbart i välrenommerade fondbolag som är registrerade och under tillsyn av Finansinspektionen eller motsvarande myndighet i utlandet.

Avgifter

För att sköta en fond, betala förvaltarnas löner, marknadsföring etc och dessutom göra en vinst tar fonden ut en eller flera avgifter. Det finns fyra typer av avgifter: Köpavgifter, säljavgifter, förvaltningsavgifter och prestationsbaserade avgifter. En fond kan ha samtliga typer av avgifter eller en kombination av dem. Avgifterna uttrycks i procent och kan variera stort beroende på vilken typ av fond det gäller.

Köpavgift

En avgift som betalas när du köper fonden. Dras av från den summan du valt att spara i fonden.

Säljavgift

En avgift som betalas när du säljer fonden. Dras av från den summan du valt att sälja.

Förvaltningsavgift

En avgift som årligen dras av från ditt sparande i fonden.

Prestationsbaserad avgift

En del fonder har en så kallad rörlig prestationsbaserad avgift som tas ut om fonden når på förväg bestämda avkastningsmål.

5 tips för ett framgångsrikt fondsparande

 1. Investera bara pengar du kan vara utan.
 2. Bestäm dig för vad syftet med sparandet är.
 3. Bestäm dig för vilken placeringshorisont du har – hur länge är du villig att spara.
 4. Välj vilken risk du är villig att ta.
 5. Analysera olika fonder och välj de som är bäst utifrån ovan.

Gillade du inlägget?

Dela gärna på sociala medier ❤️

Vill du läsa mer?

Fler artiklar från Alwybloggen

Informationen på Alwybloggen utgör inte tillhandahållande av ekonomisk rådgivning och du är alltid själv ansvarig för din ekonomi och de beslut du tar när det kommer till din ekonomi. Allt användande av informationen på Alwybloggen sker därmed på egen risk. Alwy friskriver sig ansvar för det resultaten som kan bli följden av att en användare på olika sätt nyttjar den information som presenteras på Alwybloggen.

Just nu

Testa gratis i 7 dagar!

Ingen bindningstid

Kom igång på en minut

overview-mockup.png

Backas av

En av Sveriges mest lovande start-ups

Copyright © 2020-2024 Optimize Savings AB. Högkvarter: Stockholm, Sweden. Alla rättigheter reserverade. Optimize Savings AB. Medborgarplatsen 25, 118 72, Stockholm. Organisationsnummer:559249-2192

QR Link to App Store