Allmänna tävlingsvillkor Alwy

Dessa villkor gäller för deltagande i Alwys tävlingar på sociala medier. Genom att delta i tävlingarna godkänner du nedan tävlingsvillkor samt samtycker till personuppgiftsbehandlingen.

Allmänna regler gällande tävlingar på Facebook

1) Tävlingarna organiseras utav Optimize Savings Sweden AB, org nummer 559249-2192 (under varumärket Alwy).

2) Tävlingarna är inte på något sätt sponsrade, främjade eller administrerade av Facebook.

3) Din Facebook-profil måste vara skapad i enlighet med Facebook Community Rules. Fejkprofiler får ej delta i tävlingarna.

4) Vi förbehåller oss rätten att ta bort och anmäla bidrag som vi bedömmer vara olagliga eller på annat sätt vara etiskt eller moraliskt stötande.

5) Genom att du delar ditt tävlingsbidrag överlåter du upphovsrätten avseende bidraget till Optimize Savings Sweden AB (under varumärket Alwy). Detta innebär bland annat att samtliga av dina rättigheter till bidraget upphör och att Optimize Savings Sweden AB (under varumärket Alwy) får använda bidraget, utan begränsning i tid, på valfritt sätt dock endast inom Optimize Savings Sweden AB (under varumärket Alwy) normala verksamhet och i enlighet med svensk lag och god sed.

6) Vinnaren utses utav en jury hos Optimize Savings Sweden AB (under varumärket Alwy). Juryn väljer ut vinnaren baserat på dess bidrag eller utlottning. Juryns beslut kan inte överklagas.

7) Vinnaren annonseras på Facebook-sidan utav Optimize Savings Sweden AB (under varumärket Alwy).

8) Vinnaren behöver kontakta Optimize Savings Sweden AB (under varumärket Alwy) inom 14 dagar efter utannonseringen utav vinnaren. Vinnaren behöver bifoga adress, kontaktuppgifter samt telefonnummer. Obs! Om vinnaren inte kontaktar Optimize Savings Sweden AB (under varumärket Alwy) enligt den utsatta tiden är juryn fria att utse en annan vinnare utav tävlingen. Priset skickas inom 30 dagar efter det att Optimize Savings Sweden AB (under varumärket Alwy) erhållit vinnarens adressuppgifter.

9) Priset är personligt och kan ej överlåtas till annan person.

Priset/Vinsten kan inte tas ut i kontanter och inte bytas till andra produkter till ett likvärdig pris. Eventuell vinstskatt betalas utav vinnaren.

Allmänna regler gällande tävlingar på Instagram

1) Tävlingarna organiseras utav Optimize Savings Sweden AB, org nummer 559249-2192 (under varumärket Alwy).

2) Tävlingarna är inte på något sätt sponsrade, främjade eller administrerade av Instagram.

3) Din Instagram-profil måste vara skapad i enlighet med Instagrams policys. Fejkprofiler får ej delta i tävlingarna.

4) Vi förbehåller oss rätten att ta bort och anmäla bidrag som bedöms vara olagliga eller på annat sätt vara etiskt eller moraliskt stötande.

5) Genom att du delar ditt tävlingsbidrag överlåter du upphovsrätten avseende bidraget till Optimize Savings Sweden AB (under varumärket Alwy). Detta innebär bland annat att samtliga dina rättigheter till bidraget upphör och att Optimize Savings Sweden AB (under varumärket Alwy) får använda bidraget, utan begränsning i tid, på valfritt sätt dock endast inom Optimize Savings Sweden AB (under varumärket Alwy) normala verksamhet och i enlighet med svensk lag och god sed.

6) Vinnaren utses utav en jury hos Optimize Savings Sweden AB (under varumärket Alwy). Juryn väljer ut vinnaren baserat på dess bidrag eller via utlottning. Juryns beslut kan inte överklagas.

7) Vinnaren annonseras på Instagram-sidan utav Optimize Savings Sweden AB (under varumärket Alwy) genom ett svar på vinnarens bidrag samt i ett inlägg på sidan.

8) Vinnaren behöver kontakta Optimize Savings Sweden AB (under varumärket Alwy) inom 14 dagar efter utannonseringen utav vinnaren. Vinnaren behöver bifoga adress, kontaktuppgifter samt telefonnummer. Obs! Om vinnaren inte kontaktar Optimize Savings Sweden AB (under varumärket Alwy) enligt den utsatta tiden är juryn fria att utse en annan vinnare utav tävlingen. Priset skickas inom 30 dagar efter det att Optimize Savings Sweden AB (under varumärket Alwy) erhållit vinnarens adressuppgifter.

9) Priset är personligt och kan ej överlåtas till annan person.

10) Priset/Vinsten kan inte tas ut i kontanter och inte bytas till andra produkter till ett likvärdig pris. Eventuell vinstskatt betalas utav vinnaren.

Personlig information

Då vi presenterar vinnaren kommer namnet på vinnaren att tillkännages i Optimize Savings Sweden AB (under varumärket Alwy) sociala kanaler. Vinnarens bidrag kan även komma att presenteras i kanalerna då vinnaren tillkännages.

Vi reserverar oss för eventuella ändringar av tävlingsvillkor, skrivfel samt för att tekniska felaktigheter eller förlorad funktionalitet där problemet ligger hos annan leverantör, hos tex. Instagram samt slutförsäljning utav varan.

Vinnarens personliga information kommer inte att delas med tredje part. Vi kan komma att spara personuppgifter om vinnaren upp till 90 dagar efter utsedd vinnare.

Optimize Savings Sweden AB (under varumärket Alwy) kommer inte spara för att på annat sätt bearbeta dina uppgifter i samband med att du deltar i Optimize Savings Sweden AB (under varumärket Alwy) tävlingar på Facebook eller Instagram. Vi kommer alltså inte använda dina uppgifter för insamling, registrering, lagring, bearbetning eller spridning av dina personuppgifter.

Om du begär rättelse av felaktiga personuppgifter eller önskar mer information kring behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss på adressen:

info@alwy.se eller via post till Optimize Savings Sweden AB, Holländargatan 23, 111 60, Stockholm. Märk kuvertet med GDPR.

Vi använder cookies för att anpassa din användarupplevelse. Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du vår användning av cookies. Du kan läsa mer i vår Integritetspolicy.